EN

word {isim}

volume_up
Seç: sözcük aralığı; Seç: sözcük ile sözcük
WordPad is a basic word processor that is included in Windows.
WordPad, Windows'da bulunan bir temel sözcük işlemcidir.
Any word in its title matches or begins with your search term.
Başlığındaki herhangi bir sözcük sizin arama teriminizle başlıyor veya bitiyorsa.
We also offer exceptional sound quality so employees don't miss – or misunderstand– a single word.
Ayrıca olağanüstü ses kalitesi sunuyoruz ki, çalışanlar tek bir kelime bile kaçırmasın veya yanlış anlamasın.
If the correct spelling appears in the list of words, click it.
Kelime listesinde doğru yazım görünürse buna tıklayın.
word
volume_up
gır {isim} [gün. dil]
word (ayrıca: epigram, pledge)
TR

Word'e/Word'den

volume_up
Word'e/Word'den (ayrıca: Kimden/Kime)

Türkçe' de "word" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishNext, follow a few steps to go to the WordPress website and create your blog.
Sonra, birkaç adını izleyerek WordPress web sitesine gidin ve blogunuzu oluşturun.
EnglishWhen searching, Windows considers a new word to occur after any of these characters:
Windows arama yaparken yeni bir sözcüğün şu karakterlerin ardından geleceğini :
EnglishFor example, the cursor moves from the middle of a bold word to the end of that word.
Örneğin, imleç kalın yazılmış bir sözcüğün ortasından, bu sözcüğün sonuna gider.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Şuna geç: Paint; Şuna geç WordPad; Şuna geç: program adı; Uygulama değiştir
EnglishIf Word, Excel, or PowerPoint prompts you to enter your Windows Live ID and password:
Word, Excel veya PowerPoint sizden Windows Live ID ve parolanızı girmenizi isterse:
EnglishWeb-based viewing and editing of Word, Excel, PowerPoint, and OneNote files
Word, Excel, PowerPoint ve OneNote dosyalarını web tabanlı görüntüleme ve düzenleme
EnglishThe handwriting that corresponds to the word appears in the Ink from note box.
Sözcüğe karşılık gelen el yazısı Not kaynaklı mürekkep kutusunda görünür.
EnglishIn the search box, type the word or phrase you want to search for, and then press ENTER.
Aramak istediğiniz sözcüğü veya terimi arama kutusuna yazın ve ENTER tuşuna basın.
EnglishFor example, WordPad supports speech recognition, but Notepad does not.
Örneğin, WordPad konuşma tanıma özelliğini desteklerken, Not Defteri desteklemez.
EnglishTo save a Word, Excel, or PowerPoint file to the web, follow these steps:
Bir Word, Excel veya PowerPoint dosyasını web'e kaydetmek için şu adımları izleyin:
EnglishIf you’re sure the word is correctly spelled, you can Add to dictionary.
Kelimenin doğru yazıldığından eminseniz Sözlüğe ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.
EnglishOpen Notepad or your word processor and then paste the home page list.
Not Defteri'ni veya sözcük işlemcinizi açıp giriş sayfası listesini yapıştırın.
EnglishCreate and edit Word, OneNote, PowerPoint, and Excel documents online.
Word, OneNote, PowerPoint ve Excel belgelerini çevrimiçi oluşturun ve düzenleyin.
EnglishIn the text box on the tab tow, type the word or phrase you want to find on this page.
Sekme satırındaki metin kutusuna sayfada bulmak istediğiniz sözcüğü veya deyimi yazın.
EnglishType a word or phrase, and then press Enter to locate the first match.
Bir sözcük veya ifade yazın ve sonra ilk eşleşmeyi bulmak için Enter tuşuna basın.
EnglishClick Next or Previous to move from one matched word or phrase to another.
Eşleştirilen bir sözcük veya ifadeden diğerine gitmek için İleri veya Geri'yi tıklatın.
EnglishPowerful enough for email, web surfing, and programs like Word and Excel
E-posta, web'de gezinme ve Word, Excel gibi programlar için yeterince güçlü
EnglishThe fastest way to get help is to type a word or two in the search box.
Yardım almanın en hızlı yolu, arama kutusuna bir veya iki sözcük yazmaktır.
EnglishEveryone can access the latest master copy of Word, PowerPoint, Excel, and OneNote files
Herkes Word, PowerPoint, Excel ve OneNote dosyalarının en son ana kopyasına erişebilir
EnglishFor example, the cursor moves from the middle of a bold word to the beginning of that word.
Örneğin, imleç kalın yazılmış sözcüğün ortasından, bu sözcüğün başına gider.