EN

wizard {isim}

volume_up
The wizard will automatically launch the Microphone Setup wizard.
Bu sihirbaz, Mikrofon Ayarı sihirbazını otomatik olarak başlatır.
The wizard will walk you through creating a network name and a security key.
Ağ adı ve güvenlik anahtarı oluştururken sihirbaz size yol gösterecektir.
The wizard generates a list of possible album matches for you.
Sihirbaz sizin için olası albüm eşleşmelerinin bir listesini oluşturur.

Türkçe' de "wizard" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick Finish to close the wizard and open the folder containing your scanned document.
Sihirbazı kapatıp taranmış belgenizi içeren klasörü açmak için Son'u tıklatın.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Player Kitaplığı'ndaki mevcut parçalar sihirbazın sol tarafında görünür.
EnglishFollow the steps in the Password Reset Wizard to create a new password.
Yeni parola oluşturmak için Parola Sıfırlama Sihirbazı’ndaki adımları uygulayın.
EnglishClick New Driver, and then follow the instructions in the Add Printer Driver wizard.
Yeni Sürücü'yü tıklatın ve Yazıcı Sürücüsü Ekleme sihirbazındaki yönergeleri izleyin.
EnglishDon't use the File and Settings Transfer Wizard in Windows XP to move your files.
Dosyalarınızı taşımak için Windows XP'de Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı'nı kullanmayın.
EnglishClick Add/Remove Windows Components to start the Windows Components Wizard.
Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır'ı tıklatarak Windows Bileşen Sihirbazı'nı başlatın.
EnglishYou can view the contents of your backup by opening the Restore Files wizard.
Dosyaları Geri Yükle sihirbazını açarak yedeğinizin içeriklerini görüntüleyebilirsiniz.
EnglishIn the File Download dialog box, click Run, and then follow the steps in the wizard.
Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve sihirbazdaki adımları izleyin.
EnglishYou can try to manually add it to your computer using the Add Hardware Wizard.
Donanım Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak bilgisayarınıza el ile eklemeyi deneyebilirsiniz.
EnglishClick Add, and then follow the instructions in the Add Hardware Wizard.
Ekle'yi tıklatın ve ardından Donanım Ekleme Sihirbazı'ndaki yönergeleri uygulayın.
EnglishThe wizard will walk you through creating a network name and a security key.
Ağ adı ve güvenlik anahtarı oluştururken sihirbaz size yol gösterecektir.
EnglishLeave the wizard on this page while you continue the process from your old computer.
Sihirbazı bu sayfada bırakın ve işleme eski bilgisayarınızdan devam edin.
EnglishThe wizard will back up your files and settings, which may take an hour.
Sihirbaz dosyalarınızı ve ayarlarınızı yedekler; bu işlem bir saat kadar sürebilir.
EnglishThe easiest way is to use the Add a device wizard in this version of Windows.
En kolay yol, Windows programının bu sürümündeki Aygıt ekleme sihirbazı'nı kullanmaktır.
EnglishOn the toolbar, click Burn to disc, and then follow the steps in the wizard.
Araç çubuğunda, Diske yaz'ı tıklatın ve sihirbazdaki adımları uygulayın.
EnglishThe Fax Configuration Wizard closes, and a Windows Security Alert opens.
Faks Yapılandırma Sihirbazı kapanır ve bir Windows Güvenlik Uyarısı açılır.
EnglishClick NTBackup-RestoreUtility and then follow the steps in the wizard.
NTBackup-RestoreUtility'yi tıklatın, ardından sihirbazdaki adımları izleyin.
EnglishRun the Set Up a Wireless Router or Access Point wizard (wireless only).
Kablosuz Yönlendirici veya Erişim Noktası Kur sihirbazını çalıştırın (yalnızca kablosuz).
EnglishIn the File Download dialog box, click Run, and then follow the steps in the wizard.
Burada, yazıcılardaki bazı genel sorunların çözümlerini bulursunuz.
EnglishClick Add a wireless device, and then follow the steps in the wizard.
Kablosuz aygıt ekle'yi tıklatın, ardından sihirbazdaki adımları izleyin.

"wizard" için eşanlamlılar (İngilizce):

wizard