"wireless" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"wireless" Türkçe çeviri

TR
EN

wireless {sıfat}

volume_up
wireless
Some cordless phones and microwave ovens can interfere with wireless networks when they're in use.
Ayrıca bazı telsiz telefon ve mikrodalga fırın da kullanım sırasında kablosuz ağları etkileyebilir.
Also, many cordless phones and microwave ovens can interfere with wireless networks when they're in use.
Ayrıca pek çok telsiz telefon ve mikrodalga fırın da kullanım sırasında kablosuz ağları etkileyebilir.
uçağın telsiz kumandası

Türkçe' de "wireless" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWireless networks are usually easier to set up than wired (Ethernet) networks.
Kablosuz ağları kurmak genellikle Ethernet gibi kablolu ağlardan daha kolaydır.
EnglishChoose a security key or passphrase to use to connect to the wireless network.
Kablosuz ağa bağlanmak için kullanılacak bir güvenlik anahtarı veya parola seçin.
EnglishSecurity options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.
Kablosuz yazdırma güvenlik seçenekleri yazıcının üreticisi tarafından belirlenir.
EnglishNoteOn some Microsoft wireless keyboards, the lights are located on the receiver.
NotBazı Microsoft kablosuz klavyelerde, ışıklar alıcının üzerine yerleştirilmiştir.
EnglishChoose your wireless network from the list that appears, then tap or click Connect.
Görüntülenen listeden kablosuz ağınızı seçin ve Bağlan'a dokunun veya tıklatın.
EnglishFor example, the Wireless tab is displayed only if you are using a wireless keyboard.
Örneğin, Kablosuz sekmesi yalnızca kablosuz klavye kullanıyorsanız görüntülenir.
EnglishIn the list of available wireless networks, each unsecured network is labeled.
Kullanılabilen kablosuz ağlar listesinde güvenliksiz ağlar etiketle gösterilmiştir.
EnglishWhenever possible, you should connect to security-enabled wireless networks.
Uygun olduğunda, güvenliğin etkinleştirildiği kablosuz ağlara bağlanmalısınız.
EnglishOn the router settings webpage, look for a wireless or wireless settings option.
Yönlendirici ayarları web sayfasında kablosuz veya kablosuz ayarları seçeneğini arayın.
EnglishYou can use a wireless connection to connect the Extender device to your home network.
Extender aygıtını ev ağınıza bağlamak için kablosuz bağlantı kullanabilirsiniz.
EnglishUnder Wireless devices, tap or click the Bluetooth control to turn it on.
Kablosuz cihazlar'ın altında Bluetooth denetimine dokunarak veya tıklatarak açın.
EnglishChoose your wireless network from the list that appears, and then tap or click Connect.
Görüntülenen listeden kablosuz ağınızı seçin ve Bağlan'a dokunun veya tıklatın.
EnglishMany mobile PCs have a wireless switch on the front or side of the computer.
Çoğu taşınabilir bilgisayarın önünde veya yanında kablosuz anahtarı vardır.
EnglishFor information about how to add a wireless or network printer, see Install a printer.
Kablosuz veya ağ yazıcısı eklemeyle ilgili bilgiler için bkz. Yazıcı yükleme.
EnglishYou can connect a wireless phone, keyboard, mouse, or other device to your computer.
Kablosuz telefon, fare veya başka aygıtı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
EnglishSensors that are connected to your computer by a wired or wireless connection
Bilgisayarınıza kablolu veya kablosuz bağlantıyla bağlı olan algılayıcılar
EnglishTo see a list of wireless networks that Windows has detected, follow this step:
Windows tarafından algılanan kablosuz ağların listesini görmek için şu adımları izleyin:
EnglishThe most common types of network technology are wireless, Ethernet and Powerline.
En genel ağ teknolojisi türleri kablosuz, Ethernet ve Powerline ağıdır.
EnglishEnter wireless in the search box, tap or click Settings, then tap or click Wireless.
Arama kutusuna kablosuz yazın, Ayarlar'a ve sonra da Kablosuz'a dokunun veya tıklatın.
EnglishMake sure that you get the same type of adapters as your wireless router.
Kablosuz yönlendiricinizle aynı tür bağdaştırıcıları aldığınızdan emin olun.

"wireless" için eşanlamlılar (İngilizce):

wireless
Sözlükte diğer kelimeler