"why" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"why" Türkçe çeviri

TR
The following table explains each agent and why it is important.
Aşağıdaki tabloda tüm aracılar ve neden önemli oldukları açıklanmaktadır.
Review the alert details to see why the software was detected.
Yazılımın neden algılandığını anlamak için uyarı ayrıntılarını inceleyin.
Why is it important to review license agreements before installing software?
Yazılım yüklemeden önce lisans sözleşmesinin incelenmesi neden önemlidir?

Türkçe' de "why" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWhy can't my computer play sound after installing a Windows Vista service pack?
Bir Windows Vista hizmet paketi yükledikten sonra bilgisayarım neden ses çalamıyor?
EnglishWhy won't my hardware device work after installing a Windows Vista service pack?
Bir Windows Vista hizmet paketi yükledikten sonra donanım cihazlarım neden çalışmıyor?
EnglishHere are some reasons why you might not be able to print to a homegroup printer:
Burada ev grubu yazıcısında yazdıramamanızın birkaç nedeni bulunmaktadır:
EnglishIf you're having trouble activating Windows, see Why can't I activate Windows?
Windows etkinleştirmesinde sorun yaşıyorsanız bkz. Windows'u neden etkinleştiremiyorum?
EnglishWhy is it important to review license agreements before installing software?
Yazılım yüklemeden önce lisans sözleşmesinin incelenmesi neden önemlidir?
EnglishThat's why people often store paper files in folders inside a filing cabinet.
Bu nedenle, kişiler genellikle dosya kağıtlarını dosya dolabındaki klasörlere depolarlar.
EnglishWhy am I prompted to activate Windows after installing a Windows Vista service pack?
Bir Windows Vista hizmet paketi yükledikten sonra neden Windows'u etkinleştirmem isteniyor?
EnglishSome of the reasons why clips might be missing in Windows Movie Maker include the following:
Kliplerin Windows Movie Maker'da bulunmamasının bazı nedenleri aşağıdakileri içerir:
EnglishThat's why with Windows 7 Professional or Ultimate, you can download Windows XP Mode.
İşte bu nedenle, Windows 7 Professional veya Ultimate'ta, Windows XP Modunu indirebiliyorsunuz.
EnglishFor more information see Why won't Windows allow me to change a system setting?
Windows neden bir sistem ayarını değiştirmeme izin vermiyor?
EnglishThe following table explains each agent and why it's important.
Aşağıdaki tabloda, aracıların her biri ve önemli olmalarının nedeni açıklanmaktadır.
EnglishIf you're still not sure why a show didn't record, you can check the recording history.
Programın neden kaydedilmediğini yine de anlayamadıysanız, kayıt geçmişini denetleyebilirsiniz.
EnglishThe following table explains each agent and why it is important.
Aşağıdaki tabloda tüm aracılar ve neden önemli oldukları açıklanmaktadır.
EnglishThat’s why the performance improvements that come with Windows 7 make such a difference.
İşte bu yüzden Windows 7'yle birlikte gelen performans iyileştirmeleri bu kadar fark yaratıyor.
EnglishHere are some reasons why that might happen, and what to do if it does:
Bunun nedenleri ve bu durum ortaya çıkarsa neler yapılması gerektiğini aşağıda bulabilirsiniz:
EnglishThere are several reasons why you might not be able to print to a homegroup printer:
Ev grubu yazıcısında yazdıramamanızın birkaç nedeni olabilir:
EnglishWhy use a standard user account instead of an administrator account?
Yönetici hesabı yerine standart kullanıcı hesabı kullanma nedenleri
EnglishReview the alert details to see why the software was detected.
Yazılımın neden algılandığını anlamak için uyarı ayrıntılarını inceleyin.
EnglishReview the alert details to see why the software was detected.
Yazılımın neden algılandığına bakmak için uyarı ayrıntılarını inceleyin.
EnglishFor more information, see Why use a standard user account instead of an administrator account?
Daha fazla bilgi için bkz. Neden yönetici hesabı yerine standart kullanıcı hesabı kullanılır?

"why" için eşanlamlılar (İngilizce):

why
English