EN

Whole {sıfat}

volume_up
Whole (ayrıca: all, entire)
Enter a name for the file and the location (include the whole path) or click Browse and navigate to the location, and then enter the file name.
Dosya ve konum (bütün yolu ekleyin) için bir ad girin veya Gözat'ı tıklatın ve konuma gidip ardından dosya adını girin.
s imagery of the Earth as a whole, read the History of the Blue Marble on the Earth Observatory website.
NASA'nın Dünya'yı bütün olarak gösteren görüntüsünün yayımlanması hakkında daha fazla bilgi için, Dünya Gözlemevi web sitesinde yer alan Mavi Bilye'nin Tarihi'ni okuyun.

Türkçe' de "Whole" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRecipients can reply to the whole group, allowing for group discussions.
Grup tartışmalarına izin verildiğinde, alıcılar tüm gruba yanıt verebilirler.
EnglishTouch-enabled so you can interact with Windows in a whole new way.
Windows ile yepyeni bir etkileşim kurabilmeniz için dokunmatik özellik.
EnglishCreate a new email account: You can start fresh with a whole new Outlook.com
Yeni bir e-posta hesabı oluşturma:Yepyeni bir Outlook.com
EnglishWe have a whole team watching for new threats and coming up with ways to squash them.
Yeni tehditleri takip eden ve onları etkisiz hale getirmek için yeni yollar keşfeden bir ekibe sahibiz.
EnglishYou can even connect your Media Center PC to your TV so the whole family can enjoy the show.
Hatta tüm ailenin gösteriden keyif alması için Media Center bilgisayarınızı TV'ye bağlayabilirsiniz.
EnglishNavigate your PC in a whole new way with touch scrolling.
Dokunmatik kaydırmayla bilgisayarınızda tamamen yeni bir yolla gezinin.
EnglishThis innovative all-in-one is fun for the whole family.
Bu yenilikçi hepsi bir arada bilgisayar, aile boyu eğlence sunar.
EnglishYou can even connect your Media Center PC to your TV so the whole family can enjoy the show.
Tüm ailenin gösterinin tadını çıkarabilmesi için Media Center bilgisayarınızı TV'nize bile bağlayabilirsiniz.
EnglishTo print only a picture from a page (and not the whole page), right-click the picture, and then select Print.
Sayfadan yalnızca bir resim yazdırmak için (tüm sayfayı değil) resmi sağ tıklatın ve Yazdır'ı seçin.
EnglishTo filter the matches, select or clear the Match whole word only or Match case check box.
Eşleşmeyi filtrelemek için Yalnızca tam sözcükleri eşleştir veya Büyük küçük harf eşleştir onay kutusunu seçin veya temizleyin.
EnglishTo filter the matches, select or clear the Match whole word only or Match case check boxes.
Eşleşmeyi filtrelemek için Sadece tam sözcükleri eşleştir veya Büyük küçük harf eşleştir onay kutularını seçin veya temizleyin.
EnglishYou see it all in a whole new way with this free theme for Windows featuring the photos of Duncan Lawler.
Tüm bunlar, Duncan Lawler'dan fotoğraflar içeren bu ücretsiz Windows temasında tamamen yeni bir şekilde görünmektedir.
EnglishBecause the correction takes the whole word into account, the word might change as you correct individual characters.
Düzeltme işlemin sözcüğün tamamı göz önüne alındığında, karakterleri tek tek düzeltirken sözcük değişebilir.
EnglishTo change settings for your whole family in one place, tap or click Manage settings on the Family Safety website.
Ailenizin tamamına yönelik ayarları bir yerden değiştirmek için Aile Güvenliği web sitesindeki ayarları yönetin'e dokunun veya tıklatın.
EnglishFor your viewing pleasure, this touchscreen all-in-one is an entertainment center the whole family can gather around.
Görüntüleme keyfinize hitap eden bu dokunmatik hepsi bir arada bilgisayar, tüm ailenin etrafında toplanabileceği bir eğlence merkezidir.
EnglishYou can preview whole projects or smaller components such as audio or video clips, transitions, and effects in Windows Movie Maker.
Windows Movie Maker'da tüm projeyi veya ses ya da video klipler, geçişler ve efektler gibi daha küçük projeyi önizleyebilirsiniz.
EnglishYou probably won’t be able to see the whole screen at the same time when it’s magnified, but as you move around the screen, you can see everything.
Büyütüldüğünde muhtemelen tüm ekranı aynı anda göremezsiniz; ancak ekranda gezindiğinizde her şeyi görebilirsiniz.
EnglishEnter a name for the file and the location (include the whole path) or click Browse and navigate to the location, and then enter the file name.
Dosya ve konum (bütün yolu ekleyin) için bir ad girin veya Gözat'ı tıklatın ve konuma gidip ardından dosya adını girin.
EnglishTo narrow your search on a page, you can limit matches to whole words only, or match case or capitalization.
Sayfadaki aramanızı daraltmak için aramaları tam sözcükler ile sınırlayabilir veya harf büyüklüğüne ya da ilk harfin nasıl yazıldığına göre eşleyebilirsiniz.
EnglishMatch Whole Word Only

"whole wheat flour" için eşanlamlılar (İngilizce):

whole wheat flour