"where" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"where" Türkçe çeviri

TR
TR
TR
EN

where {zarf}

volume_up
To learn where to find your product key, see Where do I find my Windows 7 product key?
Ürün anahtarınızı nerede bulabileceğinizi öğrenmek için bkz. Windows 7 ürün anahtarımı nerede bulabilirim?
Then, click each point where you want additional sides to appear.
Daha sonra, diğer kenarların nerede olmasını istiyorsanız o noktaları tıklatın.
Use the following table to determine where your files might be.
Dosyalarınızın nerede olabileceğini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Since both versions look identical, you need to know where to look.
Her iki sürüm de aynı göründüğünden, nereye bakacağınızı bilmelisiniz.
And you can choose where the notifications are sent.
Bildirimlerin nereye gönderileceğini de seçebilirsiniz.
Windows'u nereye yüklemek istiyorsunuz?

Türkçe' de "where" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the link that corresponds to where you want to add the title or credit.
Başlık veya jenerik eklemek istediğiniz yere karşılık gelen bağlantıyı tıklatın.
EnglishOpens the Music library, where you can access and play music and other audio files.
Müzik ve diğer ses dosyalarınıza erişip çalabileceğiniz Müzik kitaplığını açar.
EnglishOpen the folder on the other computer where you want to copy the files or folders.
Dosyaları veya klasörleri kopyalamak istediğiniz diğer bilgisayardaki klasörü açın.
EnglishWhere do viruses, spyware, and other potentially unwanted software come from?
Virüsler, casus yazılımlar ve diğer olası istenmeyen yazılımlar nereden gelir?
EnglishYou can find the game's executable file in the folder where you installed the game.
Oyunun çalıştırılabilir dosyasını oyunu yüklediğiniz klasörde bulabilirsiniz.
EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Kırpılan videoyu oynatarak istediğiniz yerde başlayıp bittiğinden emin olabilirsiniz.
EnglishOpens a window where you can access the computers and devices on your network.
Ağınızdaki bilgisayarlara ve aygıtlara erişebileceğiniz bir pencere açılır.
EnglishOpens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.
Bilgisayarınızdaki tüm oyunlara erişebileceğiniz Oyunlar klasörü açılır.
EnglishWhen the Start menu opens, drag the file to the location where you want to add it.
Başlat menüsü açıldığında, dosyayı eklemek istediğiniz konuma sürükleyin.
EnglishIn the Windows folder where you store your music files (for example, the Music folder)
Müzik dosyalarınızı depoladığınız Windows klasöründe (örneğin, Müzik klasörü)
EnglishHere's a list of common locations where you can type directly into the address bar:
Burada doğrudan adres çubuğuna yazabileceğiniz ortak konumların listesi verilmektedir:
EnglishYou can play the trimmed video to make sure that it starts and stops where you want.
Kırpılan videoyu oynatarak istediğiniz yerde başlayıp bittiğinden emin olabilirsiniz.
EnglishAnd here's where you can change your account settings, such as your password or picture.
Ve yine burada parola ya da resim gibi hesap ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
EnglishThis option will take you to a webpage where you can buy a Windows product key.
Bu seçenek sizi bir Windows ürün anahtarı satın alabileceğiniz bir web sayfasına götürür.
EnglishLibraries are where you go to manage your documents, music, pictures, and other files.
Kitaplıklar belgelerinizi, müziği, resimleri ve diğer dosyaları yönettiğiniz yerdir.
EnglishIn the Windows folder where you store your music files (for example, the Music folder)
Müzik dosyalarını depoladığınız Windows klasöründe (örneğin, Müzik klasörü)
EnglishGo to the location (either a folder or the desktop) where you want to create a new folder.
Yeni bir klasör oluşturmak istediğiniz konuma (bir klasör veya masaüstü) gidin.
EnglishTo restore or move a gadget, you can also drag the gadget where you want it.
Ayrıca, bir aracı geri yüklemek veya taşımak için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.
EnglishEnvironments where all applications must be pre-approved and installed centrally.
Tüm uygulamaların önceden onaylanmasını ve merkezi olarak yüklenmesini gerektiren ortamlar.
EnglishWhen the photos appear on the computer, choose the location where you want to store them.
Fotoğraflar bilgisayarda görününce, onları saklamak istediğiniz konumu seçin.