"what a" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"what a" Türkçe çeviri

TR
EN

what a

volume_up
What you draw is determined by how you move the mouse as you draw.
Ne çizdiğiniz, çizerken fareyi nasıl oynattığınıza bağlıdır.
Now you can explore how the skin works and what it can do.
Artık dış görünümün nasıl çalıştığını ve neler yapabileceğini araştırabilirsiniz.
Learn what you need to get the most from Windows Media Center.
Windows Media Center'dan nasıl en üst seviyede yararlanacağınızı öğrenin.

Türkçe' de "what a" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFor more information about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?
Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?
EnglishSearching from One Box gives you a quick way to find what you're looking for.
Tek Kutu'dan arama yapmak, aradıklarınızı bulmak için size hızlı bir yol sağlar.
EnglishThese are some of the most common types of certificates and what they are used for:
Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:
EnglishWhat you're able to keep depends on the version of Windows you're upgrading from:
Neleri koruyabileceğiniz hangi Windows sürümünden yükselteceğinize bağlıdır:
EnglishTo learn more, see What is a homegroup? and HomeGroup: frequently asked questions.
Daha fazla bilgi için, bkz. Ev grubu nedir? ve Ev Grubu: sık sorulan sorular.
EnglishThis capability to direct network traffic is what gives the router its name.
Bu ağ trafiğini yönlendirme özelliği, yönlendiriciye adını veren özelliktir.
EnglishThe Intended Purposes column tells you what each certificate is used for.
Hedeflenen Amaçlar sütunu her bir sertifikanın ne için kullanıldığını belirtir.
EnglishFor more info about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?
Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?
EnglishYou can click Play under the monitor to see a preview of what the transition looks like.
Geçişin önizlemesini görmek için monitörün altındaki Yürüt'ü tıklatabilirsiniz.
EnglishOn the Select a power plan page, click Choose what the power button does.
Bir güç planı seçin sayfasında, Güç düğmesinin yapacaklarını seçin'i tıklatın.
EnglishWhat's the difference between Microsoft Security Essentials and Windows Defender?
Microsoft Security Essentials ve Windows Defender arasındaki fark nedir?
EnglishChoose what type of test you want to run: Basic, Standard, or Extended.
Çalıştırmak istediğiniz sınama türünü seçin: Temel, Standart veya Genişletilmiş.
EnglishWhat's the difference between viruses, spyware, and other potentially harmful software?
Virüsler, casus yazılımlar ve diğer olası zararlı yazılımlar arasındaki fark nedir?
EnglishYou'll only see what's essential to your browsing experience on the Internet today.
Artık Internet'te tarama deneyiminiz için en çok ihtiyacınız olan şeyleri göreceksiniz.
EnglishSee breaking updates and stay up to date on what's happening around the world.
Son dakika güncellemelerini alın ve dünyada olup bitenden haberdar olun.
EnglishThe following table describes what the Security Status bar colors mean.
Aşağıdaki tabloda Güvenlik Durumu çubuğundaki renklerin anlamları açıklanmaktadır.
EnglishSee What do I need to connect to the Internet?
Bunun yanı sıra bir modem gerekir. Bkz. Internet'e bağlanmak için neler gerekir?
EnglishTo learn more about Aero desktop effects, see What is the Aero desktop experience?
Aero masaüstü efektleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Aero masaüstü deneyimi nedir?
EnglishOn the Select a power plan page, click Choose what closing the lid does.
Bir güç planı seçin sayfasında, Kapak kapatıldığında yapılacakları seçin'i tıklatın.
EnglishFor more information, see What are the risks of allowing programs through a firewall?
Programlara güvenlik duvarı aracılığıyla izin vermenin riskleri nelerdir?

Türkçe de "what a" için benzer çeviriler

what zamir
Turkish
a tanımlık
Turkish
a
Turkish
drive a
create a
Turkish
by way of a zarf
Turkish
what for
Turkish
column a
Turkish