"week" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"week" Türkçe çeviri

TR
EN

week {isim}

volume_up
For 1 week: Automatically deletes a recording one week after it was recorded.
1 hafta için: Kayıt yapıldıktan 1 hafta sonra kaydı otomatik olarak siler.
Choose For 1 week to automatically delete shows one week after they were recorded.
Programları kaydedilmelerinden bir hafta sonra otomatik olarak silmek üzere 1 hafta için'i seçin.
Change the calendar view to month, week, day, agenda or task
Takvim görünümünü ay, hafta, gün, ajanda veya görev olarak değiştirme

Türkçe' de "week" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFor 1 week: Automatically deletes a recording one week after it was recorded.
1 hafta için: Kayıt yapıldıktan 1 hafta sonra kaydı otomatik olarak siler.
EnglishChoose For 1 week to automatically delete shows one week after they were recorded.
Programları kaydedilmelerinden bir hafta sonra otomatik olarak silmek üzere 1 hafta için'i seçin.
EnglishRestart your PC at least once a week, especially if you use it a lot.
Bilgisayarınızı özellikle çok fazla kullanıyorsanız en az haftada bir kez yeniden başlatın.
EnglishYou can change your primary alias up to twice a week.
Birincil diğer adınızı en fazla iki haftada bir olmak üzere değiştirebilirsiniz.
EnglishChange the calendar view to month, week, day, agenda or task
Takvim görünümünü ay, hafta, gün, ajanda veya görev olarak değiştirme
EnglishIf you don't use automatic updating, you should check for updates at least once every week.
Otomatik güncelleştirme kullanmıyorsanız, güncelleştirmeleri en az haftada bir kez denetlemelisiniz.
EnglishYou can set which hours are allowed for each day of the week and block all the rest.
Haftanın her bir gününde hangi saatlere izin vereceğinizi belirleyebilir ve geri kalan saatleri engelleyebilirsiniz.
EnglishHow many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
EnglishIf you don't use automatic updating, you should check for updates yourself at least once every week.
Otomatik güncelleştirmeyi kullanmıyorsanız, güncelleştirmeleri en az haftada bir defa denetlemelisiniz.
EnglishBriefly see an entire month when you’re in week or day view
Hafta veya gün görünümündeyken ayın tamamına kısaca bakma
EnglishI would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
EnglishHowever, if you choose not to use automatic updating, we recommend that you check for updates at least once a week.
Ancak, otomatik güncelleştirme kullanmamayı seçerseniz güncelleştirmeleri en az haftada bir denetlemenizi öneririz.
EnglishIn week view, go to the previous week
EnglishIn week view, go to the next week
EnglishThis will record the shows with an original air date that is less than a week old, or that are not marked as reruns.
Bu, yalnızca, özgün yayın tarihi en çok bir hafta geride kalmış olan veya tekrar gösterim olarak işaretlenmeyen programları kaydeder.
EnglishGo to today in week or day view
EnglishBy default, Microsoft Security Essentials runs a scan of your PC once a week when you’re probably asleep (2:00 am on Sunday).
Microsoft Security Essentials varsayılan olarak, siz muhtemelen uyurken (Pazar, saat 02:00), bilgisayarınızı haftada bir kez tarar.
EnglishTV added in the last week
EnglishIf you don't use scheduled scans or don't get updates automatically, you should check for new definitions at least once a week.
Zamanlanan taramaları kullanmıyor veya güncelleştirmeleri otomatik olarak almıyorsanız, en az haftada bir yeni tanımları denetlemelisiniz.
EnglishWe recommend that you use automatic updating—but if you choose not to, be sure to check for updates at least once a week.
Otomatik güncelleştirmeyi kullanmanızı öneririz; ancak bunu tercih etmezseniz, en az haftada bir kez güncelleştirmeleri kontrol etmeyi unutmayın.

"week" için eşanlamlılar (İngilizce):

week
weekly
calendar week
English