"we" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"we" Türkçe çeviri

TR
TR
You don't have to do this step, but we highly recommend it.
Bu adımı uygulamak zorunda değilsiniz, ancak biz mutlaka öneririz.
You can't put a price on protection—so we didn't.
Korumanın değeri parayla ölçülemez; biz de ölçmedik.
But we just call it the Sony VAIO T Series 13. Sony Store Sony Store
Biz sadece Sony VAIO T Series 13 diyoruz.

Türkçe' de "we" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWe are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
EnglishFor best results, we recommend that you only add folders that you search frequently.
En iyi sonucu elde etmek için en sık aradığınız klasörleri eklemenizi öneririz.
EnglishWe'll also provide you with instructions on how you may cancel the services.
Ayrıca size hizmetleri nasıl iptal edebileceğinize yönelik talimatlar da sağlarız.
EnglishWe recommend that you install Windows 7 with your current version of Windows running.
Windows 7'yi çalışan geçerli Windows sürümünüzle birlikte yüklemenizi öneririz.
EnglishNow, before we get started, you need to know how you eventually want to use these files.
Başlamadan önce, bu dosyaları sonuçta nasıl kullanmak istediğinizi bilmelisiniz.
EnglishBecause this software is “as is,” we may not provide support services for it.
Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.
EnglishThis means we need to ask you to confirm the location of your SkyDrive folder.
Bu, SkyDrive klasörünüzün konumunu onaylamanızı rica etmemiz gerektiği anlamına gelir.
EnglishIf a video doesn’t play, its audio or video stream might be one that we don’t support.
Bir video oynatılmıyorsa ses veya video akışı desteklemediğimiz bir türde olabilir.
EnglishBefore we look at the messages in your Inbox, let's write and send an e‑mail to someone.
Gelen Kutunuzdaki iletilere göz atmadan önce, bir kişiye e‑posta yazıp gönderelim.
EnglishWe recommend that you let the Memory Diagnostics Tool run automatically.
Bellek Tanılama Aracı'nın otomatik olarak çalışmasına izin vermenizi öneririz.
EnglishWe are focused on finding innovative ways of making communication simple and effortless.
Odak noktamız, iletişimi basit ve kolay yapmanın yenilikçi yollarını keşfetmektir.
EnglishIf updates are found, we automatically download and install them on your PC.
Güncelleştirme bulunursa, önerilen güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip yükleriz.
EnglishWe then make models of incorporating these ideas and begin rigorous testing.
Ardından bu fikirleri bir araya getiren modeller oluşturduk ve zorlu testlere başladık.
EnglishWe then made models that incorporated the ideas and began rigorous testing.
Ardından bu fikirleri bir araya getiren modeller oluşturduk ve zorlu testlere başladık.
EnglishWe stand by our 99.9% uptime promise with an industry-leading financial guarantee.
Sektör lideri finansal garanti ile %99,9 çalışma süresi taahhüdümüzün arkasında duruyoruz.
EnglishWe recommend that you use only Internet-standard characters in the computer name.
Bilgisayar adlarında, yalnızca Internet standardına uygun karakterler kullanmanızı öneririz.
EnglishWe’ve got your back when it comes to protecting your account from fraud.
Hesabınızı dolandırıcılığa karşı koruma söz konusu olduğunda arkanızdayız.
EnglishIf you have a home network, we recommend creating or joining a homegroup.
Ev ağınız varsa bir ev ağı oluşturmanızı veya buna katılmanızı öneririz.
EnglishYou must then uninstall the software, or, alternatively, we may disable it.
Bundan sonra yazılımı kaldırmanız gerekir veya alternatif olarak devre dışı bırakabiliriz.
EnglishIf Microsoft has identified a billing error, we'll correct that error within 90 days.
Microsoft, fatura hatası saptarsa, bu hatayı 90 gün içinde düzeltiriz.