"water" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"water" Türkçe çeviri

TR
TR
TR

"Low water" İngilizce çeviri

EN

water {isim}

volume_up
water (ayrıca: Aqua)
This game takes place in the serene Japanese water gardens of Garden Pond.
Bu oyun, Garden Pond'un huzurlu Japon su bahçelerinde geçer.
Water: Rivers, lakes, waterfalls, dewdrops on a leaf, raindrops on a window pane.
Su: Nehirler, göller, şelaleler, yaprak üzerindeki çiy damlaları, pencere bölmesindeki yağmur damlaları.
Microsoft Garden Pond, a tranquil game that takes place in serene Japanese water gardens.
Microsoft Garden Pond, huzurlu Japon su bahçelerinde geçen sakin bir oyundur.
TR

Low water {isim}

volume_up
Low water

Türkçe' de "water" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTwo of the games have a set number of origami pieces floating on the water.
İki oyunda suyun üzerinde yüzen belirli sayıda origami parçası bulunmaktadır.
EnglishMicrosoft Garden Pond, a tranquil game that takes place in serene Japanese water gardens.
Microsoft Garden Pond, huzurlu Japon su bahçelerinde geçen sakin bir oyundur.
EnglishWater: Rivers, lakes, waterfalls, dewdrops on a leaf, raindrops on a window pane.
Su: Nehirler, göller, şelaleler, yaprak üzerindeki çiy damlaları, pencere bölmesindeki yağmur damlaları.
EnglishThis game takes place in the serene Japanese water gardens of Garden Pond.
Bu oyun, Garden Pond'un huzurlu Japon su bahçelerinde geçer.
EnglishMove your origami playing pieces by touching the screen to create ripples on the surface of the water.
Suyun yüzeyinde dalgalar oluşturmak üzere ekrana dokunarak origami oyun parçalarınızı taşıyın.
EnglishTo douse the flames, slide your finger along the water toward the flames, causing a splash effect.
Alevleri söndürmek için, parmağınızı suyun üzerinde alevlere doğru kaydırarak, bir sıçrama efekti oluşturun.
EnglishWater: powerful, serene, and dynamic, captured by our community of contributors in splendid color and form.
Su: güçlü, huzur dolu ve dinamik; katkıda bulunanlar topluluğumuz tarafından muhteşem renkler ve formda çekilmiş.
EnglishPush the origami with ripples in the water.
Englishlukewarm drinking water (on sun)
Englishlukewarm drinking water (on sun)
EnglishDiscover the world inside a water drop with this free Windows theme featuring astonishingly artistic images by photographer J.P.
Hayret verici sanatsal görüntüler içeren bu ücretsiz Windows teması ile bir su damlasının içindeki dünyayı keşfedin (fotoğraflar: J.P. Peter).

"water" için eşanlamlılar (İngilizce):

water
ammonia water
bilge water
English