"warning" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"warning" Türkçe çeviri

TR
EN

warning {isim}

volume_up
If the app doesn't have established reputation, a warning dialog is shown.
Uygulama güvenilir olarak kabul edilmiyorsa bir uyarı iletişim kutusu gösterilir.
If Windows doesn't recognize the issuer of the certificate, a warning message will appear.
Windows sertifikayı veren kuruluşu tanımıyorsa, bir uyarı iletisi görüntülenir.
From the warning page, you can choose to report this site as a safe site.
Uyarı sayfasından bu siteyi güvenli site olarak bildirmeyi seçebilirsiniz.
warning
işitsel ikaz cihazı

Türkçe' de "warning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf the app doesn't have established reputation, a warning dialog is shown.
Uygulama güvenilir olarak kabul edilmiyorsa bir uyarı iletişim kutusu gösterilir.
EnglishReadyBoost will display a warning message if you attempt to use one of these cards.
ReadyBoost, bu kartlardan birini kullanmaya çalışırsanız bir uyarı iletisi gösterir.
EnglishFrom a red warning, click Report that this site does not contain threats.
Kırmızı uyarıdan Bu sitenin tehdit içermediğini bildirin seçeneğini tıklatın.
EnglishIf Windows doesn't recognize the issuer of the certificate, a warning message will appear.
Windows sertifikayı veren kuruluşu tanımıyorsa, bir uyarı iletisi görüntülenir.
EnglishA sync warning might tell you an error could occur if you don't take action.
Eşitleme uyarısı, önlem almazsanız bir hata oluşabileceğini size söyler.
EnglishFrom the warning page, you can choose to report this site as a safe site.
Uyarı sayfasından bu siteyi güvenli site olarak bildirmeyi seçebilirsiniz.
EnglishIf Windows doesn't recognise the issuer of the certificate, a warning message will appear.
Windows sertifika yayımcısını tanımıyorsa bir uyarı iletisi görüntülenir.
EnglishFrom the warning, you can choose to report this site as a safe site.
Uyarıdan bu siteyi güvenli site olarak bildirmeyi seçebilirsiniz.
EnglishIf Windows doesn't recognize the issuer of the certificate, a warning message will appear.
Windows sertifika yayımcısını tanımıyorsa, bir uyarı alırsınız.
EnglishEvents are classified as error, warning, or information, depending on the severity of the event.
Olaylar, önemine göre hata, uyarı veya bilgi adıyla sınıflandırılır.
EnglishA warning is an event that isn't necessarily significant, but might indicate a possible future problem.
Uyarı, çok önemli olmayan ancak ileride sorun oluşmasına neden olabilecek bir olaydır.
EnglishIf a problem occurs when you are attempting to sync, it is either a sync error or a sync warning.
Eşitleme'ye çalıştığınızda sorun ortaya çıkarsa, ya eşitleme hatasıdır ya da eşitleme uyarısı.
EnglishFrom the warning webpage, you can continue or close the page.
Uyarı web sayfasında, devam edebilir veya sayfayı kapatabilirsiniz.
EnglishA warning is an event that is not necessarily significant, but might indicate a possible future problem.
Uyarı, çok önemli olmayan ancak ileride sorun çıkarabilecek bir olaydır.
EnglishHowever, we recommend that you don't ignore a certificate warning.
Buna karşın, bir sertifika uyarısını yoksaymamanızı öneririz.
EnglishIn Windows Internet Explorer, in the File Download – Security Warning dialog box, click Save.
Windows Internet Explorer'da, Dosya Yükleme – Güvenlik Uyarısı iletişim kutusundaki Kaydet'i tıklatın.
EnglishIf you turned the warning off and want to show it again, you need to reset Internet Explorer's settings.
Uyarıyı kapattıysanız ve yeniden göstermek istiyorsanız, Internet Explorer ayarlarını sıfırlamanız gerekir.
EnglishWarning: If you add encrypted files to a compressed folder, they won't be encrypted after they’re extracted.
Uyarı: Sıkıştırılmış bir klasöre şifrelenmiş dosyalar eklerseniz, bu dosyalar ayıklandıktan sonra şifrelenmez.
EnglishInternet Explorer helps keep your information more secure by warning about certificate errors.
Internet Explorer, sizi sertifika hataları hakkında uyararak bilgilerinizi daha güvenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur.
EnglishIf it finds a match, SmartScreen will show you a warning letting you know that the site has been blocked for your safety.
Eşleşme bulduğunda SmartScreen sitenin güvenliğiniz için engellendiğini bildiren bir uyarı gösterir.

"warning" için eşanlamlılar (İngilizce):

warning