"to warn" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to warn" Türkçe çeviri

TR
EN

to warn [warned|warned] {fiil}

volume_up

Türkçe' de "to warn" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen Filter will warn you.
Karşıdan yüklediğiniz dosya bu listede yoksa SmartScreen Filtresi sizi uyarır.
EnglishPhishing Filter will not check or warn you about phishing sites now.
Kimlik Avı Filtresi artık kimlik avı sitelerini denetleyip sizi uyarmayacaktır.
EnglishIf the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen will warn you.
Karşıdan yüklediğiniz dosya bu listede yoksa SmartScreen sizi uyarır.
EnglishUsually, a blocking page will appear that will warn you about the problem with the certificate.
Genellikle, sertifika sorunu konusunda sizi uyaran bir engelleme sayfası görüntülenir.
EnglishYou can also choose how you want Sound Notifications to warn you.
Ses bildirimlerinin sizi nasıl uyaracağını da seçebilirsiniz.
EnglishIf it finds a match, SmartScreen will warn you that the download has been blocked for your safety.
Eşleşme bulduğunda SmartScreen yüklenen öğenin güvenliğiniz için engellendiğini bildiren bir uyarı gösterir.
EnglishWe recommend checking the status of all items listed, since many can help warn you about security issues.
Güvenlik sorunları konusunda uyarılar içerebileceğinden, listelenen tüm öğelerin durumunu denetlemeniz önerilir.
EnglishIf it finds a match, SmartScreen Filter will warn you that the download has been blocked for your safety.
Eşleşme bulduğunda SmartScreen Filtresi yüklenen öğenin güvenliğiniz için engellendiğini bildiren bir uyarı gösterir.
EnglishWarn me if authentication fails
EnglishIf the compatibility issue is serious, the Program Compatibility Assistant might warn you or block the program from running.
Uyumluluk sorunu ciddi boyuttaysa, Program Uyumluluk Yardımcısı sizi uyarabilir veya programın çalıştırılmasını engelleyebilir.
EnglishSelect Warn on adult to allow access to all websites, but with a warning before allowing suspected adult websites.
Tüm web sitelerine erişim izni vermek ancak yetişkin içeriğinden kuşkulanılan web sitelerine izin vermeden önce uyarı görüntülenmesini sağlamak için Yetişkin içerikte uyar'ı seçin.
EnglishIn addition to warning you when webpages try to install software, Internet Explorer will warn you when webpages try to run certain software programs.
Internet Explorer, web sayfaları tarafından yazılım yüklenmeye çalışıldığında sizi uyaracağı gibi, programlarını çalıştırmayı denediklerinde de uyarır.
EnglishNotifications that warn you if your security settings are below recommended levels.
Bildirimler, güvenlik ayarlarınız önerilen düzeylerin altındaysa sizi uyarır. Daha fazla bilgi için bkz. Internet Explorer 9 güvenlik ayarlarını değiştirme.
EnglishIf the corrupted file is an important system or program file, Windows or another program will warn you that there is a problem and might recommend that you reinstall the program.
Bozuk dosya önemli bir sistem dosyası veya program dosyası ise Windows veya başka bir program sizi uyararak, bir sorun olduğunu bildirir ve programı yeniden yüklemenizi önerebilir.

"warning" için eşanlamlılar (İngilizce):

warning