EN

wallpaper {isim}

volume_up
wallpaper
volume_up
duvar kağıdı {isim}
Rock out with musician desktop backgrounds (wallpaper) in this free Windows theme.
Bu ücretsiz Windows temasında müzisyenlere özel masaüstü arka planlarıyla (duvar kağıdı) rock yapın.
Masaüstünüzün arka planını (duvar kağıdı) değiştirme
Masaüstü arka planını (duvar kağıdı) değiştirme

Türkçe' de "wallpaper" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRock out with musician desktop backgrounds (wallpaper) in this free Windows theme.
Bu ücretsiz Windows temasında müzisyenlere özel masaüstü arka planlarıyla (duvar kağıdı) rock yapın.
EnglishThe desktop background, also called wallpaper, is a picture, color, or design on the desktop.
Duvar kağıdı olarak da bilinen masaüstü arka planı, masaüstünüzdeki bir resim, renk veya tasarımdır.
EnglishChange your desktop background (wallpaper)
Masaüstünüzün arka planını (duvar kağıdı) değiştirme
EnglishChange your desktop background (wallpaper)
Masaüstü arka planını (duvar kağıdı) değiştirme
EnglishChange your desktop background (wallpaper)
EnglishGet this Tragopogon Seeds wallpaper
EnglishTo get a desktop background (wallpaper) click Get it now, right-click the image, and then click Set as background.
Bir masaüstü arka planını almak için Şimdi bunu edinin'i tıklatın, görüntüyü sağ tıklatın ve ardından Arka plan olarak belirle'yi tıklatın.
Englishbrowsing for wallpaper
Englishbrowsing for wallpaper
EnglishYour desktop background (also called wallpaper) can be a digital picture from your personal collection or one that comes with Windows.
Masaüstünüzün arka planı (duvar kağıdı olarak da adlandırılır) kişisel koleksiyonunuzdan dijital bir resim veya Windows'la birlikte gelen bir resim olabilir.
EnglishYou can reset your desktop background to a favorite wallpaper or different color, but it will reset to this plain black background every 60 minutes.
Masaüstü arka planınızı sevdiğiniz duvar kağıdına veya başka bir renge sıfırlayabilirsiniz, ancak her 60 dakikada bir bu düz siyah arka planla sıfırlanacaktır.
EnglishYou’ll also receive reminders when you log in and at intervals while you're using Windows, and your desktop wallpaper will change to a plain black background.
Ayrıca, oturum açtığınızda ve Windows'u kullanırken belirli aralıklarla anımsatıcılar alırsınız ve masaüstü duvar kağıdınız düz siyah bir arka planla değiştirilir.

"wallpaper" için eşanlamlılar (İngilizce):

wallpaper
English