"wall" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"wall" Türkçe çeviri

TR
EN

wall {isim}

volume_up
Connect the cable from the cable source (wall jack) to the TV-IN jack on the Digital Cable Tuner.
Kablo kaynağından (duvar prizi) gelen kabloyu dijital kablo alıcısındaki TV-IN jakına bağlayın.
If there is a wall between the device and the computer, try putting the device and computer in the same room.
Aygıt ve bilgisayar arasında bir duvar varsa, aygıt ve bilgisayarı aynı odaya yerleştirmeyi deneyin.
If there's a wall between the device and the computer, try putting the device and computer in the same room.
Aygıt ve bilgisayarınız arasında bir duvar varsa, aygıtı aynı odaya yerleştirmeyi deneyin.
wall (ayrıca: rampart)

Türkçe' de "wall" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe sinewy stone path of the Great Wall beckons us through a mountainous landscape.
Çin Seddi'nin kudretli taş yolu bize dağlarla kaplı bir manzarayı işaret ediyor.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the modem, and plug the other end into the wall jack.
Telefon kablosunun veya kablonun bir ucunu modeme, diğer ucunu da duvardaki prize takın.
EnglishConnect the cable from the cable source (wall jack) to the TV-IN jack on the Digital Cable Tuner.
Kablo kaynağından (duvar prizi) gelen kabloyu dijital kablo alıcısındaki TV-IN jakına bağlayın.
EnglishIf there's a wall between the device and the computer, try putting the device and computer in the same room.
Aygıt ve bilgisayarınız arasında bir duvar varsa, aygıtı aynı odaya yerleştirmeyi deneyin.
EnglishConnect the cable from the cable source (wall jack) to the TV-IN jack on the Digital Cable Tuner.
Kablo kaynağından (duvar yuvası) gelen kabloyu Dijital Kablo TV Tarayıcısı'ndaki TV-IN yuvasına takın.
EnglishMake sure that your phone cable is connected to the modem in your computer and the wall telephone jack.
Telefon kablonuzun bilgisayarınızdaki modeme ve duvardaki telefon yuvasına bağlı olduğundan emin olun.
EnglishIf there is a wall between the device and the computer, try putting the device and computer in the same room.
Aygıt ve bilgisayar arasında bir duvar varsa, aygıt ve bilgisayarı aynı odaya yerleştirmeyi deneyin.
EnglishConnect the cable from the cable source (wall jack) to the cable input jack on the cable box or satellite receiver.
Kablo kaynağından (duvar yuvası) gelen kabloyu, kablo kutusundaki veya uydu alıcısındaki kablo giriş yuvasına takın.
EnglishA cable TV jack in the wall (no set-top box)
EnglishYou even have the option to mount it on a wall.
EnglishA cable TV jack in the wall (no set-top box)
EnglishConnect the cable from the cable source (wall jack) to the cable input jack on the cable box or satellite receiver.
Kablo kaynağından (duvar prizi) gelen kabloyu kablolu yayın kutusundaki veya uydu alıcısındaki kablo giriş jakına bağlayın.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the wide area network (WAN) port of the device, then plug the other end into the wall jack.
Telefon kablosunun veya kablonun bir ucunu aygıtın geniş alan ağı (WAN) bağlantı noktasına, diğer ucunu da duvardaki prize takın.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the wide area network (WAN) port of the device, and then plug the other end into the wall jack.
Telefon kablosunun veya kablonun bir ucunu aygıtın geniş alan ağı (WAN) bağlantı noktasına, diğer ucunu da duvardaki prize takın.
EnglishPlug one end of a phone cord or cable into the wide area network (WAN)‌ port of the device, and then plug the other end into the wall jack.
Telefon kablosunun veya kablonun bir ucunu aygıtın geniş alan ağı (WAN) bağlantı noktasına, diğer ucunu da duvardaki prize takın.
EnglishIf your TV signal comes from a cable TV jack in the wall or an over-the-air antenna, follow these steps to set it up in Windows Media Center:
TV sinyaliniz, duvardaki bir kablolu TV yuvasından veya bir antenden geliyorsa, onu Windows Media Center'da kurmak için şu adımları izleyin:
EnglishIf you receive your TV signal from an over-the-air antenna or cable jack in the wall, make sure that the cable is connected properly to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.
TV sinyalinizi bir anten veya duvardaki kablo jakı üzerinden alıyorsanız, kablonun, TV tarayıcı kartı donanımındaki TV-IN jakına doğru biçime bağlandığından emin olun.
EnglishDepending on your TV tuner capabilities, it might be possible to connect a TV signal to your computer from an over-the-air antenna, a cable jack in the wall, or a set-top box.
TV tarayıcısı yeteneklerinize bağlı olarak, bir antenden, duvardaki bir kablo yuvasından veya bir alıcı kutusundan bilgisayarınıza bir TV sinyali bağlamak mümkün olabilir.
EnglishIf you have two cable boxes or two satellite receivers that you want to use with Windows Media Center, you can use a splitter to divide the TV signal from the wall jack to the boxes.
Windows Media Center ile kullanmak istediğiniz iki kablo kutusu veya iki uydu alıcısı varsa, duvar yuvasından TV sinyalini kutulara bölüştürmek için ayırıcı kullanabilirsiniz.
EnglishIf you have two cable boxes or two satellite receivers that you want to use with Media Center, you can use a splitter to divide the TV signal from the wall jack to the boxes.
Media Center'la kullanmak istediğiniz iki kablolu yayın kutunuz veya iki uydu alıcınız varsa, duvar prizinden gelen TV sinyalini kutulara dağıtmak için bir bölümlendirici kullanabilirsiniz.

"wall" için eşanlamlılar (İngilizce):

wall