"to wait for" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to wait for" Türkçe çeviri

EN

to wait for {fiil}

volume_up
If you don't want to wait, try connecting the device again later.
Beklemek istemiyorsanız, aygıtı daha sonra yeniden bağlamayı deneyin.
If you don't want to wait, you can end the program yourself by using Task Manager.
Beklemek istemezseniz, Görev Yöneticisi'ni kullanarak programı kendiniz de kapatabilirsiniz.

Türkçe' de "to wait for" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Başka bir temaya geçip birkaç saniye bekleyin ve ardından yeniden RSS temasını seçin.
EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Cihazınızı açın ve Windows doğru sürücüyü bulup yükleyene kadar bekleyin.
EnglishWait until Internet Explorer finishes resetting the settings, and then click OK.
Internet Explorer ayarları sıfırlamayı bitirinceye kadar bekleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
EnglishIf you don't want to wait, you can end the program yourself by using Task Manager.
Beklemek istemezseniz, Görev Yöneticisi'ni kullanarak programı kendiniz de kapatabilirsiniz.
EnglishEither cancel printing, or wait until Windows has finished printing them.
Yazdırmayı iptal edin ya da Windows 'un yazdırmayı bitirmesini bekleyin.
EnglishAccept the licence terms and wait to see if the update is installed successfully.
Lisans koşullarını kabul edin ve güncelleştirmenin başarılı olup olmadığını görmek için bekleyin.
EnglishAccept the license terms, and wait to see if the update is installed successfully.
Lisans koşullarını kabul edin ve güncelleştirmenin başarılı olup olmadığını görmek için bekleyin.
EnglishAfter you connect a new device to your network, wait several seconds for Windows to discover it.
Ağınıza bir aygıt bağladıktan sonra, Windows'un bulması için birkaç saniye bekleyin.
EnglishAccept the license terms, and then wait to see if the update is installed successfully.
Lisans koşullarını kabul edin ve güncelleştirmenin başarılı olup olmadığını görmek için bekleyin.
EnglishWait for your movie to be published and then recorded to the videotape.
Filmin yayımlanmasını ve video bandına kaydedilmesini bekleyin.
EnglishIf you don't want to wait, try connecting the device again later.
Beklemek istemiyorsanız, aygıtı daha sonra yeniden bağlamayı deneyin.
EnglishWait a few minutes and then try running Windows Update again.
Birkaç dakika bekleyin ve Windows Update'i çalıştırmayı yeniden deneyin.
EnglishClick the message and follow the instructions to set how long you want Windows to wait.
İletiyi tıklatın ve Windows programının ne kadar bekleyeceğini ayarlamak için yönergeleri uygulayın.
EnglishIf you entered the code correctly and it still doesn't work, wait a few minutes and then try again.
Kodu doğru girdiyseniz ama yine de çalışmıyorsa, birkaç dakika bekleyip yeniden deneyin.
EnglishIn Personalization, select Desktop Background, wait a few moments, and then choose Cancel.
Kişiselleştirme'de, Masaüstü Arka Planı'nı seçip birkaç saniye bekleyin ve ardından İptal'i seçin.
EnglishAfter you connect a new device to your network, wait several seconds for Windows to discover it.
Ağınıza bir aygıt bağladıktan sonra Windows programının bulması için birkaç saniye bekleyin.
EnglishWait about 10 minutes to see if the installation continues.
Yüklemenin devam edip etmediğini görmek için 10 dakika kadar bekleyin.
EnglishIf the problem is temporary, and if you choose to wait, some programs will start responding again.
Sorun geçiciyse ve beklemeyi tercih ederseniz, bazı programlar yeniden yanıt vermeye başlarlar.
EnglishWait for Windows Update to finish checking for updates.
Windows Update'in güncelleştirmeleri denetlemesini bitirmesini bekleyin.
EnglishWait until the device is less busy, and then try again.
Aygıt daha az meşgul olana kadar bekleyin ve daha sonra tekrar deneyin.

Türkçe de "to wait for" için benzer çeviriler

for edat
in exchange for
to allow for fiil
to atone for fiil
to long for fiil
to arrange for fiil
Turkish
to look for fiil
Turkish
filter for
Turkish
to cater for fiil
to come for fiil
to compete for fiil
to contend for fiil
to go for fiil
to make for fiil
to yearn for fiil
Turkish