"vulnerable" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"vulnerable" Türkçe çeviri

EN

vulnerable {sıfat}

volume_up
vulnerable (ayrıca: squeamish, susceptible)
vulnerable

Türkçe' de "vulnerable" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf the list of viruses is out of date, your computer is vulnerable to new threats.
Virüs listesi güncel değilse, bilgisayarınız yeni tehditlere karşı açık demektir.
EnglishIf you delay or don't apply updates, your computer can become vulnerable to these threats.
Güncelleştirmeleri geciktirir veya uygulamazsanız, bilgisayarınız bu tehditlere açık hale gelebilir.
EnglishWhen your PC connects to a network, it can become vulnerable if the network is vulnerable.
Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa, ağın savunmasız olması bilgisayarınızı da savunmasız hale getirebilir.
EnglishSome drives might make your PC vulnerable to viruses and other malware.
Bazı sürücüler bilgisayarınızı virüslere ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız hale getirebilir.
EnglishYou also run the risk of making your computer more vulnerable to unauthorized access by other people on the network.
Ayrıca, ağdaki diğer kişilerin yetkisiz erişimine açarak bilgisayarınıza saldırı yolunu açarsınız.
EnglishYou will be able to use the program, but it might be vulnerable to an attack that could spread to your other programs and files.
Programı kullanabilirsiniz, ancak program diğer programlarınıza veya dosyalarınıza yayılabilecek bir saldırıya açık hale gelebilir.
EnglishIf you're connected to the Internet or a network while your antivirus software is disabled, your computer is vulnerable to attacks.
Virüsten koruma yazılımınız devre dışıyken Internet'e veya bir ağa bağlıysanız, bilgisayarınız saldırılara karşı savunmasız kalabilir.
EnglishViruses, worms, and Trojan horses are programs created by hackers that use the Internet to infect vulnerable computers.
Virüsler, solucanlar ve Truva atları, saldırılara açık bilgisayarlara Internet üzerinden bulaştırmak amacıyla saldırganlar tarafından oluşturulan programlardır.
EnglishTurning off Windows Firewall might make your computer (and your network, if you have one) more vulnerable to damage from worms or hackers.
Windows Güvenlik Duvarı'nı kapatmak bilgisayarınızı (ve varsa ağınızı) solucanların ve korsanların verebileceğe zararlara karşı daha savunmasız hale getirir.
EnglishTurning off Windows Firewall might make your computer (and your network, if you have one) more vulnerable to damage from hackers and malicious software.
Windows Güvenlik Duvarı'nın kapatılması bilgisayarınızı (varsa, ağınızı) korsan ve kötü amaçlı yazılımlardan gelen zararlara karşı daha zayıf duruma getirir.
EnglishTurning off Windows Firewall might make your computer (and your network, if you have one) more vulnerable to damage from hackers and malicious software (such as worms).
Windows Güvenlik Duvarı'nı kapatmak bilgisayarınızı (ve varsa ağınızı) korsanlara ve solucanlar gibi kötü amaçlı yazılımlara karşı daha savunmasız hale getirir.

"vulnerability" için eşanlamlılar (İngilizce):

vulnerability
English
Sözlükte diğer kelimeler