EN

volume {isim}

volume_up
volume (ayrıca: bulk, size)

Türkçe' de "volume" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRight-click the volume you want to shrink, and then click Shrink Volume.
Küçültmek istediğiniz bölümü sağ tıklatın ve ardından Birimi Küçült'ü tıklatın.
EnglishThe Player will then level the volume for that file whenever you play it in the future.
Gelecekte dosyayı her çaldığınızda Player dosyanın ses yüksekliğini dengeler.
EnglishIf you don't hear anything, make sure the volume is turned up on the device.
Hiç bir şey duymuyorsanız aygıtta ses düzeyinin açık olduğundan emin olun.
EnglishFor example, double-clicking the volume icon opens the volume controls.
Örneğin, ses ayarı simgesini çift tıklattığınızda ses ayarı denetimleri açılır.
English(Optional) To add a volume-leveling value to files, do the following:
(İsteğe bağlı) Dosyalar ses yüksekliği dengeleme değeri eklemek için şunu yapın:
EnglishRight-click the volume that you want to format, and then click Format.
Biçimlendirmek istediğiniz birimi sağ tıklatıp ardından Biçimlendir'i tıklatın.
EnglishSome laptops have an external volume control on the outside of the case.
Bazı dizüstü bilgisayarlarda kasanın dışında harici bir ses düzeyi denetimi vardır.
EnglishRight-click the volume that you want to format, and then click Format.
Biçimlendirmek istediğiniz birimi sağ tıklatın ve ardından Biçimlendir'i tıklatın.
EnglishYou must use the existing name of the volume or the conversion will be canceled.
Birimin varolan adını kullanmazsanız dönüştürme işlemi iptal edilir.
EnglishDoing so helps you to avoid having to adjust the volume as you play the CD.
Bunu yapmak, CD'yi yürütürken sesi ayarlamak zorunda kalmamanızı sağlar.
EnglishSome laptops and tablets have an external volume control on the outside of the case.
Bazı dizüstü ve tablet bilgisayarlarda kasanın dışında dış bir ses düzeyi denetimi vardır.
EnglishType the name of the volume you want to convert, and then press Enter.
Dönüştürmek istediğiniz birimin adını yazın ve ardından Enter tuşuna basın.
English(Often, the terms volume and partition are used interchangeably.)
Bir sabit diski, bir veya birkaç birim içerecek şekilde bölümlendirebilirsiniz.
EnglishRight-click an unallocated region on your hard disk, and then click New Simple Volume.
Sabit diskinizde ayrılmamış bir bölümü sağ tıklatın ve ardından Yeni Basit Birim'i tıklatın.
EnglishYou can change the speed, volume, and pitch of the voice Narrator uses.
Ekran Okuyucusu'nun kullandığı sesin hızını, şiddetini veya aralığını değiştirebilirsiniz.
EnglishRight-click an unallocated region on your hard disk, and then click New Simple Volume.
Sabit diskinizde ayrılmamış bir bölgeyi sağ tıklatın ve ardından Yeni Basit Birim'i tıklatın.
EnglishAdjust the volume of each audio clip individually by doing the following:
Aşağıdakini yaparak ses kliplerinizin sesini ayrı olarak ayarlayın:
EnglishRoll the mouse wheel away from you to increase the volume or toward you to decrease the volume
Sesi artırmak veya azaltmak için fare tekerleğini ileri veya geri döndürün
EnglishMake sure the speaker volume isn't turned down too low or muted.
Hoparlör ses düzeyinin çok düşük ayarlanmadığı veya sesin kesilmediğinden emin olun.
EnglishSome systems may have volume keys that do not affect external headphones or speakers.
Bazı sistemlerde, harici kulaklıkları veya hoparlörleri etkilemeyen ses düzeyi tuşları olabilir.

"volume" için eşanlamlılar (İngilizce):

volume