EN

visit {isim}

volume_up
For more information visit the Messenger has moved to Skype page.
Daha fazla bilgi için Messenger hizmeti Skype'a taşındı sayfasını ziyaret edin.
For FAQs, user forums, and knowledge base articles, visit the Flip4Mac website.
SSS'ler, kullanıcı forumları ve bilgi bankası makaleleri için, Flip4Mac web sitesini ziyaret edin.
Visit the website for the viewer that isn't working to download an update.
Güncellemeyi indirmek için çalışmayan görüntüleyici için web sitesini ziyaret edin.

Türkçe' de "visit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishVisit the website for the viewer that isn't working to download an update.
Güncellemeyi indirmek için çalışmayan görüntüleyici için web sitesini ziyaret edin.
EnglishMost cookies are created by websites that you visit and they are useful to you.
Çoğu tanımlama bilgisi ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulur ve kullanışlıdır.
EnglishFor more information visit the Messenger has moved to Skype page.
Daha fazla bilgi için Messenger hizmeti Skype'a taşındı sayfasını ziyaret edin.
EnglishFor examples of where to find your product key, visit the How To Tell website.
Ürün anahtarınızı bulabileceğiniz yerlerin örnekleri için, Nasıl Anlaşılır web sitesine gidin.
EnglishYou can visit this screen to find out whether you were able to sync successfully.
Başarılı bir biçimde eşitleyip eşitleyemediğinizi öğrenmek için bu ekranı ziyaret edebilirsiniz.
EnglishYou can visit a site by typing its address here in the Address bar.
Bir siteyi, adresini buradaki Adres çubuğuna yazarak ziyaret edebilirsiniz.
EnglishVisit the Microsoft Safety Scanner website for more information.
Daha fazla bilgi için Microsoft Güvenlik Tarayıcısı web sitesini ziyaret edin.
EnglishTo learn more about these advanced features, visit the Flip4Mac website.
Bu gelişmiş özellikler hakkında daha fazla bilgi için, Flip4Mac web sitesini ziyaret edin.
EnglishFor FAQs, user forums, and knowledge base articles, visit the Flip4Mac website.
SSS'ler, kullanıcı forumları ve bilgi bankası makaleleri için, Flip4Mac web sitesini ziyaret edin.
EnglishVisit here to get a signed copy of the EU Model Clauses from Microsoft.
Microsoft'tan AB Model Koşullarının imzalı bir kopyasını edinmek için burayı ziyaret edin.
EnglishVisit the Microsoft Security website or the Microsoft Protect your PC website.
Microsoft Güvenlik web sitesini veya Microsoft Bilgisayarınızı Koruyun web sitesini ziyaret edin.
EnglishFor more information about accessing web-based e-mail, visit the Microsoft website.
Web tabanlı e-postaya erişmeyle ilgili daha fazla bilgi için Microsoft web sitesini ziyaret edin.
EnglishTo file a counterfeit report, visit the Microsoft‌ How to Tell website.
Bir sahte yazılım bildiriminde bulunmak için, Microsoft‌ Nasıl Anlaşılır web sitesine gidin.
EnglishInternet Explorer can discover and display feeds as you visit websites.
Internet Explorer siz web sitelerini ziyaret ederken özet akışlarını bulup görüntüleyebilir.
EnglishWhen you visit a website, some content might be provided by a different website.
Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde içeriğin bir kısmı farklı bir web sitesi tarafından sağlanabilir.
EnglishYour favorite sites are shown with the sites you visit most frequently listed first.
En sık ziyaret ettiğiniz site en üstte olmak üzere sık kullandığınız sitelerin listesi gösterilir.
EnglishFor examples of where to find your product key, visit the How To Tell website.
Ürün anahtarınızı bulabileceğiniz yerlerin örnekleri için, Nasıl Anlaşılır web sitesini ziyaret edin.
EnglishVisit the Windows Store to find apps for making your own videos.
Kendi videolarınızı yapmak üzere uygulama bulmak için Windows Mağazası'nı ziyaret edin.
EnglishFor more information, visit the Microsoft How to Tell website.
Daha fazla bilgi için Microsoft Nasıl Anlatılır web sitesini ziyaret edin.
EnglishFor information about moving from Messenger to Skype, visit the About Skype page.
Messenger'dan Skype'a geçiş yapma hakkında daha fazla bilgi için Skype hakkında sayfasını ziyaret edin.

"visit" için eşanlamlılar (İngilizce):

visit