EN

viewer {isim}

volume_up
Visit the website for the viewer that isn't working to download an update.
Güncellemeyi indirmek için çalışmayan görüntüleyici için web sitesini ziyaret edin.
Double-clicking a digital picture, for example, will usually open a picture viewer.
Örneğin, bir dijital resmi çift tıklattığınızda, genellikle bir resim görüntüleyici açılır.
ortam görüntüleyici için gözat

Türkçe' de "viewer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishVisit the website for the viewer that isn't working to download an update.
Güncellemeyi indirmek için çalışmayan görüntüleyici için web sitesini ziyaret edin.
EnglishWhen you click an XPS document, it opens automatically in the XPS Viewer.
Bir XPS belgesini tıklattığınızda, otomatik olarak XPS Görüntüleyicisi'nde açılır.
EnglishWith Windows Photo Viewer, you can make prints of your digital photos.
Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi ile dijital fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.
EnglishFor more information, see What information appears in event logs (Event Viewer)?
Daha fazla bilgi için bkz. Olay günlüklerinde hangi bilgiler bulunur? (Olay Görüntüleyicisi).
EnglishDouble-clicking a digital picture, for example, will usually open a picture viewer.
Örneğin, bir dijital resmi çift tıklattığınızda, genellikle bir resim görüntüleyici açılır.
EnglishFor more information, see What information appears in event logs (Event Viewer)?
Daha fazla bilgi için, bkz. Olay günlüklerinde (Olay Görüntüleyicisi'nde) hangi bilgiler görüntülenir?
EnglishIf you have Microsoft .NET Framework 3.0, the XPS Viewer is installed on your PC.
Bilgisayarınızda Microsoft.NET Framework 3.0 varsa, XPS Görüntüleyicisi bilgisayarınızda yüklü demektir.
EnglishOn the XPS viewer toolbar, click the Permissions button, and then click Apply permissions.
XPS görüntüleyicisi araç çubuğunda, İzinler düğmesini tıklatın ve sonra İzinleri uygula'yı tıklatın.
EnglishThere are several options for viewing and managing XPS documents in the XPS Viewer, including:
XPS belgelerini XPS Görüntüleyicisi'nde görüntülemek ve yönetmek için çeşitli seçenekler vardır:
EnglishYou can view and print your photos with Windows Photo Viewer.
Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi ile fotoğraflarınızı görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.
EnglishYou can also check for program errors and troubleshooting information using Event Viewer.
Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak program hatalarını ve sorun giderme bilgilerini de denetleyebilirsiniz.
EnglishDouble-click a picture to launch Windows Photo Viewer.
Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi'ni başlatmak için resmi çift tıklatın.
EnglishInstant Viewer Too many open items on your desktop?
Anlık Pencere Görüntüleyicisi Masaüstünüzde çok fazla açık öğe mi var?
EnglishYou can also check for program errors and troubleshooting information using Event Viewer.
Ayrıca, Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak program hatalarını ve sorun giderme bilgilerini de araştırabilirsiniz:
EnglishEvent Viewer tracks information in several different logs.
Olay Görüntüleyicisi farklı günlüklerdeki bilgileri tarar.
EnglishThe document opens in the XPS viewer in Internet Explorer.
Belge Internet Explorer'da XPS görüntüleyicisinde açılır.
EnglishOpen an XPS document in the viewer, save a copy of a document, print a document, or exit the viewer.
XPS belgesini görüntüleyicide açın, belgenin bir kopyasını kaydedin, belgeyi yazdırın veya görüntüleyiciden çıkın.
EnglishWhen you open an XPS document, the viewer automatically opens the document in an Internet Explorer window.
Bir XPS belgesini açtığınızda, görüntüleyici belgeyi otomatik olarak bir Internet Explorer penceresinde açar.
EnglishFor more information about viewing your pictures in Windows Photo Viewer, see View and use your pictures in Windows Photo Viewer.
Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi'nde resimlerinizi görüntüleme ve kullanma
EnglishFlip, Flip 3D or Instant Viewer
Hızlı Uygulama Geçişi, 3B Hızlı Uygulama Geçişi veya Anlık Görüntüleyici.

"viewer" için eşanlamlılar (İngilizce):

viewer