EN

view {isim}

volume_up
If the Storyboard view is visible, click View, and then click Timeline.
Film Şeridi görünümü görülebiliyorsa, Görünüm'ü ve ardından Zaman Çizelgesi'ni tıklatın.
Click the View menu, point to Current View, and then click Group Messages by Conversation.
Görünüm menüsünü tıklatın, Geçerli Görünüm'ün üzerine gelerek İletileri Görüşmeye Göre Gruplandır'ı tıklatın.
Görünüm menüsünü ve ardından Dış Görünüm Seçicisi'ni tıklatın.
view (ayrıca: display)
For more information, see View pictures and videos in Windows Media Center.
Windows Media Center'da resimleri ve videoları görüntüleme.
View Windows Help and Support content about specific tasks
Belirli konular hakkında Windows Yardım ve Destek içeriğini görüntüleme
Uyumluluk Görünümü ile site görüntüleme sorunlarını düzeltin

Türkçe' de "view" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can only turn on Compatibility View in Internet Explorer for the desktop.
Uyumluluk Görünümünü yalnızca masaüstü için Internet Explorer'da açabilirsiniz.
EnglishProblem descriptions and solutions are saved, so you can view them at any time.
Sorun açıklamaları ve çözümler, istediğiniz zaman görüntüleyebilmeniz için kaydedilir.
EnglishBrowse to the photo you want to use and tap or click it to open it in full screen view.
Fotoğraflar uygulamasından ayrıca kilit ekranı fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz.
EnglishYou can also view report details in the problem history for the computer.
Rapor ayrıntılarını bilgisayarınızın sorun geçmişinde de görüntüleyebilirsiniz.
EnglishYou can also view document information, such as the author or creation date.
Yazar veya oluşturma tarihi gibi belge bilgilerini de görüntüleyebilirsiniz.
EnglishIn the View Downloads dialog box, click Options in the lower left hand corner.
İndirmeleri Görüntüle iletişim kutusunda sol alt köşedeki Seçenekler öğesini tıklatın.
EnglishTap or click the View menu, tap or click Sort by, and then tap or click Size.
Görünüm menüsüne, Sıralama ölçütü'ne ve ardından Boyut öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishYou can also view or manage the certificates that are installed on your computer.
Ayrıca, bilgisayarınıza yüklenen sertifikaları da görüntüleyebilir veya yönetebilirsiniz.
EnglishFor more specific instructions, click View Help on the game's Help menu.
Daha özel yönergeler için, oyunun Yardım menüsünden Yardımı Görüntüle'yi tıklatın.
EnglishYou can view the contents of your backup by opening the Restore Files wizard.
Dosyaları Geri Yükle sihirbazını açarak yedeğinizin içeriklerini görüntüleyebilirsiniz.
EnglishIn this view, when you move around the screen, it’s like moving a magnifying glass around.
Bu görünümde, ekranda gezindiğinizde bir büyüteç gezdiriyormuşsunuz gibi görünür.
EnglishIn the navigation pane, click the arrow next to Playlists to expand the view.
Gezinti bölmesinde, Çalma Listeleri'nin yanındaki oku tıklatarak bu görünümü genişletin.
EnglishTo restore your desktop view, move the pointer away from the thumbnails.
Masaüstü görünümünü geri yüklemek için işaretçiyi küçük resimlerin üzerinden çekin.
EnglishIf you don’t want to see certain types of messages, you can choose to hide them from view.
Belirli türde iletileri görmek istemiyorsanız bunları gizlemeyi seçebilirsiniz.
EnglishInternet Explorer offers many options to help you browse view the web more easily.
Internet Explorer, Web'i daha kolay görüntülemenize yardımcı olacak pekçok seçenek sunar.
EnglishYou can view general information about your computer's BIOS in System Information.
Bilgisayarınızdaki BIOS ile ilgili genel bilgileri Sistem Bilgileri içinde görebilirsiniz.
EnglishNow anyone else with an account on your computer can view the pictures.
Artık, bilgisayarınızda hesabı bulunan tüm kullanıcılar resimleri görüntüleyebilir.
EnglishSystem presents a summary view of basic details about your computer, including:
Sistem, bilgisayarınızla ilgili temel ayrıntıların bir özetini sunar:
EnglishFor more information, see View pictures and videos in Windows Media Center.
Daha fazla bilgi için, bkz. Windows Media Center'da resimleri ve videoları görüntüleme.
EnglishWhen you first view a website, Internet Explorer will search for feeds.
Bir web sitesini ilk kez görüntülediğinizde Internet Explorer özet akışlarını arar.