"very" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"very" Türkçe çeviri

TR
TR
EN

very {zarf}

volume_up
very (ayrıca: quite, very much)

Türkçe' de "very" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThis format is an uncompressed format that produces very large files.
Bu biçim, çok büyük boyutlu dosyalar oluşturan sıkıştırılmamış bir biçimdir.
EnglishAdding this folder to Photo Gallery will make it run very slowly.
Bu klasörü Fotoğraf Galerisi'ne eklemeniz çok yavaş çalışmasına yol açacaktır.
EnglishThe very first time that you save a new picture, you will need to give your picture a file name.
Yeni bir resmi ilk kaydettiğiniz anda resminize bir dosya adı vermeniz gerekir.
EnglishDrag the folder to the very left, right, or top edge of the screen, and then release it.
Klasörü ekranın en sol, en sağ veya en üst kısmına sürükleyip bırakın.
EnglishWhen you are prompted to download the file, read the information in the dialog box very carefully.
Dosyayı yüklemeniz istendiğinde, iletişim kutusundaki bilgileri dikkatle okuyun.
EnglishI am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size çok minnettarım.
EnglishAt very low resolutions, however, images might have jagged edges.
Ancak çok düşük çözünürlüklerde, görüntülerin köşeleri düzgün görünmez.
EnglishFinding a picture on your computer can be very difficult, especially if you have thousands of them.
Bilgisayarınızda bir resmin bulunması zor olabilir, özellikle binlerce resminiz varsa.
EnglishThe very first time that you save a new picture, however, you will need to give your picture a file name.
Ancak, yeni bir resmi ilk defa kaydederken, bu resme bir dosya adı vermeniz gerekir.
EnglishThe battery can become discharged if your computer has been turned off for a very long time.
Bilgisayarınız çok uzun süre kapalı kalırsa pil boşalabilir.
EnglishYou shouldn't have to change your color management settings very often.
Renk yönetimi ayarlarını çok sık değiştirmeniz gerekmez.
EnglishI am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
EnglishMost computers have a VGA output port (so using VGA cables is very common).
Bilgisayarların çoğunda bir VGA çıkışı bağlantı noktası vardır (bu nedenle VGA kabloları çok yaygın olarak kullanılır).
EnglishThis format produces very large, uncompressed files.
Bu biçim, çok büyük boyutlu, sıkıştırılmamış dosyalar oluşturur.
EnglishThe round bumper repels the balloon or ball in any direction, but the force it produces isn’t very strong.
Yuvarlak tampon balonu veya topu herhangi bir yönde iter, ancak ürettiği kuvvet çok güçlü değildir.
EnglishThis uses very little power, your PC starts up faster and you’re instantly back to where you left off.
Bu, çok az güç kullanır, bilgisayarınız daha hızlı başlatılır ve hemen kaldığınız yerden devam edersiniz.
EnglishWindows uses the index to perform very fast searches of the most common types of files on your computer.
Windows bilgisayarınızdaki en yaygın dosya türlerinde hızlı arama gerçekleştirmek için dizini kullanır.
EnglishThis uses very little power, your PC starts up faster and you’re instantly back to where you left off.
Bu modda çok az güç harcanır, bilgisayarınız daha hızlı başlar ve bıraktığınız yere hemen geri dönersiniz.
EnglishJust like a TV remote control, infrared devices use very high frequency light to communicate.
Kızılötesi aygıtlar, tıpkı TV uzaktan kumandaları gibi, iletişim kurmak için çok yüksek frekansta ışık kullanırlar.
EnglishThis format produces very large, uncompressed files.
Bu biçim çok büyük, sıkıştırılmamış dosyalar oluşturur.

"very" için eşanlamlılar (İngilizce):

very