EN

vertical {sıfat}

volume_up
vertical (ayrıca: columnar, perpendicular)
Portrait orients the page for vertical viewing...like this.
Dikey, sayfayı dikey görüntülenecek biçimde...şu şekilde düzenler.
Windows Sidebar is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.
Windows Kenar Çubuğu, masaüstünüzün kenarında görüntülenen dikey çubuktur.
To draw a vertical line, press and hold the Shift key and draw up or down.
Dikey çizgi çizmek için Shift tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı çizin.
vertical (ayrıca: perpendicular, portrait)
Plus, with horizontal and vertical scrolling, you can swiftly navigate long documents and websites.
Ayrıca yatay ve düşey kaydırmayla, uzun belgelerde ve web sayfalarında hızlıca gezinebilirsiniz.
Quickly brush up or down with your finger to flick into hyperfast vertical scrolling for smooth, intuitive navigation.
Pürüzsüz, sezgisel olarak gezinmek üzere aşırı hızlı düşey kaydırma için parmağınızı yukarı veya aşağı hızlıca değdirin.
vertical (ayrıca: steep)

Türkçe' de "vertical" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo draw a vertical line, press and hold the Shift key and draw up or down.
Dikey çizgi çizmek için Shift tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı çizin.
EnglishWindows Sidebar is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.
Windows Kenar Çubuğu, masaüstünüzün kenarında görüntülenen dikey çubuktur.
EnglishPortrait orients the page for vertical viewing...like this.
Dikey, sayfayı dikey görüntülenecek biçimde...şu şekilde düzenler.
EnglishPlus, with horizontal and vertical scrolling, you can swiftly navigate long documents and websites.
Ayrıca yatay ve düşey kaydırmayla, uzun belgelerde ve web sayfalarında hızlıca gezinebilirsiniz.
EnglishThe number represents the number of lines of vertical resolution, and the p stands for progressive, or non-interlaced.
Rakam, dikey çözünürlüğün satır sayısını, p ise aşamalı, geçişli olmayan anlamına gelir.
EnglishBlock layout displays the keys in vertical and horizontal rows, which can make selecting the keys easier.
Blok düzen, tuşları dikey ve yatay sıralar halinde görüntüleyerek tuşların seçilmesini kolaylaştırır.
EnglishEnjoy easy horizontal and vertical scrolling.
Yatay ve dikey düzlemde kolayca kaydırmanın tadına varın.
EnglishOnce you unlock the taskbar, it's ready to move to any horizontal or vertical edge of the desktop.
Görev çubuğunun kilidini kaldırdığınızda, görev çubuğu masaüstünün yatay ve dikey kenarlarından herhangi birine taşınabilir.
Englishinstantaneous vertical speed indicator (IVSI)
EnglishQuickly brush up or down with your finger to flick into hyperfast vertical scrolling for smooth, intuitive navigation.
Pürüzsüz, sezgisel olarak gezinmek üzere aşırı hızlı düşey kaydırma için parmağınızı yukarı veya aşağı hızlıca değdirin.
Englishinstantaneous vertical speed indicator (IVSI)
Englishvertical/short take-off and landing (V/STOL)
EnglishTo scroll an entire screen of text for each notch of the mouse wheel, under Vertical Scrolling, select One screen at a time.
Fare tekerinin her çentiğinde tüm metin ekranını kaydırmak için Dikey Kaydırma altından Bir defada bir ekran'ı seçin.
Englishshort take-off and vertical landing (STOVL)
Englishshort take-off and vertical landing (STOVL)
Englishvertical/short take-off and landing (V/STOL)
Englishvertical speed indicator (VSI)
Englishvertical speed indicator (VSI)
EnglishIf the Maintain aspect ratio check box is selected, you only need to enter the horizontal value (width) or vertical value (height).
En boy oranını koru onay kutusu seçiliyse, yalnızca yatay değer (genişlik) veya dikey değeri (yükseklik) girmeniz gerekir.
Englishvertical percentage income statement

"vertical" için eşanlamlılar (İngilizce):

vertical
vertical integration