EN

verify

volume_up
To verify that the new contact information was added correctly, do this:
Yeni kişi bilgilerinin doğru eklendiğini doğrulamak için, buradakileri yapın.
Click the link in the email to verify that you own the account.
Hesabın sahibi olduğunuzu doğrulamak için e-postadaki bağlantıya tıklayın.
To verify that the new contact information was added correctly, open your Contacts folder.
Yeni kişi bilgilerinin doğru eklendiğini doğrulamak için, Kişiler klasörünüzü açın.

Türkçe' de "verify" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishVerify that you're not using a DSL filter between the phone jack and the modem.
Telefon girişiyle modem arasında DSL filtresi kullanmadığınızı doğrulayın.
EnglishUse Device Manager to verify that your network adapter is working correctly:
Ağ bağdaştırıcınızın doğru çalıştığından emin olmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanın.
EnglishTo verify that the new contact information was added correctly, do this:
Yeni kişi bilgilerinin doğru eklendiğini doğrulamak için, buradakileri yapın.
EnglishContact your telephone company to verify the quality of your phone line.
Telefon hattınızın kalitesinden emin olmak için telefon şirketinize başvurun.
EnglishTo verify that the new contact information was added correctly, open your Contacts folder.
Yeni kişi bilgilerinin doğru eklendiğini doğrulamak için, Kişiler klasörünüzü açın.
EnglishVerify that your monitor's power cord is connected and that your monitor is turned on.
Monitörünüzün güç kablosunun takılı olduğunu ve monitörünüzün açık olduğunu doğrulayın.
EnglishEven a valid digital signature does not verify that the contents of the file are harmless.
Geçerli bir dijital imza bile dosya içeriğinin zararsız olduğunu doğrulamaz.
EnglishIn the criteria list, verify that Music in my library is displayed.
Ölçüt listesinde Kitaplığımdaki müzik seçeneğinin görüntülendiğini doğrulayın.
Englishopen the confirmation email from Gmail and click the link to verify.
Gmail'den gelen onay e-postasını açın ve doğrulamak için bağlantıya tıklayın.
EnglishPlease verify that you are eligible to participate as a government organization.
Lütfen bir kamu kuruluşuna katılmaya uygun olduğunuzu doğrulayın.
EnglishIf you cannot add album art manually, verify that you have permission to modify the file.
Albüm kapak resmini elle ekleyemezseniz, dosyayı değiştirme izniniz olduğunu doğrulayın.
EnglishValidation is an online process that lets you verify that your copy of Windows is genuine.
Doğrulama Windows kopyanızın orijinal olduğunu doğrulamanızı sağlayan çevrimiçi işlemdir.
EnglishIf you already have an Internet connection, you just need to verify that the connection is working.
Internet bağlantınız varsa, yalnızca bağlantının çalıştığını doğrulamanız gerekir.
EnglishVerify that the DV camera is powered on and in VCR (playback) mode.
DV kameranın açık ve VCR (kayıttan yürütme) modunda olduğunu doğrulayın.
EnglishTo sign in to Microsoft products and services, you have to verify your email address.
Microsoft ürünlerinde ve hizmetlerinde oturum açmak için e‑posta adresinizi doğrulamanız gerekir.
EnglishThe answer to the question you've chosen helps us verify your identity.
Seçtiğiniz sorunun cevabı kimliğinizi doğrulamamıza yardımcı olur.
EnglishClick Verify next to the email address, and then click Send me verification email.
E‑posta adresinin yanında bulunan Doğrula seçeneğini, ardından Doğrulama e‑postası gönder'i tıklatın.
EnglishClick the link in the email to verify that you own the account.
Hesabın sahibi olduğunuzu doğrulamak için e-postadaki bağlantıya tıklayın.
EnglishContact your telephone company to verify the quality of your line.
Hattınızın kalitesinden emin olmak için telefon şirketinize başvurun.
EnglishVerify that the Prompt for a tag on import check box is selected.
Alma sırasında etiket iste onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.

"verify" için eşanlamlılar (İngilizce):

verify
verifier
English