EN

verified {sıfat}

volume_up
If a driver has been signed by a publisher that has verified its identity with a certification authority, you can be confident that the driver comes from that publisher and hasn't been altered.
Sürücü, kimliği bir sertifika yetkilisince doğrulanmış yayımcı tarafından imzalanmışsa, sürücünün yayımcıdan geldiğine ve değiştirilmediğine güvenebilirsiniz.

Türkçe' de "verified" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThis driver was altered after it was digitally signed by a verified publisher.
Bu sürücü, doğrulanan bir yayımcı tarafından dijital olarak imzalandıktan sonra değiştirilmiş.
EnglishThe authenticity of the certificate or certification authority that issued it cannot be verified.
Sertifikanın veya onu yayınlayan sertifika yetkilisinin özgünlüğü doğrulanamıyor.
EnglishThe driver hasn't been digitally signed by a verified publisher.
Sürücü onaylı bir yayımcı tarafından imzalanmamış.
EnglishIf you try to sign in using an email address that hasn't been verified, you're asked again to verify it.
Doğrulanmamış bir e‑posta adresini kullanarak oturum açmayı denerseniz, yeniden adresi doğrulamanız istenir.
EnglishThese reports are verified and mistakes are corrected.
EnglishThese reports are verified and mistakes are corrected.
EnglishThe trusted sender icon lets you know that a message is from a legitimate sender that Outlook.com has verified, like your bank or the Outlook team.
Güvenilir gönderen simgesi , bir iletinin bankanız ya da Outlook ekibi gibi Outlook.com
EnglishWebsites are categorized initially by computer analysis and then the results are verified by human reviewers.
Web siteleri önce bilgisayar çözümlemesiyle kategorilere ayrılır ve sonra sonuçlar insanlar tarafından incelenerek doğrulanır.
EnglishThe driver either doesn't have a digital signature or has been signed with a digital signature that wasn't verified by a certification authority.
Sürücü dijital imzaya sahip değil ya da sertifika yetkilisince doğrulanmayan dijital imzayla imzalanmış.
EnglishThis driver either doesn't have a digital signature, or it has been signed with a digital signature that was not verified by a certification authority.
Bu sürücünün dijital imzası yok veya bir sertifika yetkilisi tarafından doğrulanmayan bir dijital imzayla imzalanmış.
EnglishSmartScreen Filter only blocks sites that have been verified as unsafe sites by reviewers at Microsoft or by employees at third-party data providers.
SmartScreen Filtresi Microsoft'taki gözlemciler veya üçüncü taraf veri sağlayıcılarının çalışanları tarafından güvenli olmadığı onaylanan siteleri engeller.
EnglishIf you don't do so within that time, Microsoft will lock your account to help protect it; you won't be able to sign in again until you've verified up-to-date security info.
Bu süre içerisinde isteneni yapmazsanız Microsoft, hesabınızı korumak adına kilitler; güncel bilgileri doğrulayana kadar da yeniden oturum açamazsınız.
EnglishIf a driver has been signed by a publisher that has verified its identity with a certification authority, you can be confident that the driver comes from that publisher and hasn't been altered.
Sürücü, kimliği bir sertifika yetkilisince doğrulanmış yayımcı tarafından imzalanmışsa, sürücünün yayımcıdan geldiğine ve değiştirilmediğine güvenebilirsiniz.

"verify" için eşanlamlılar (İngilizce):

verify
verifier
English