"verification" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"verification" Türkçe çeviri

EN

verification {isim}

volume_up
verification (ayrıca: confirmation, corroboration)
Under Two-step verification, tap or click Set up two-step verification.
İki aşamalı doğrulama'nın altında İki aşamalı doğrulama ayarla'ya dokunun veya tıklayın.
Look for a verification email that was forwarded from the other account.
Diğer hesaptan gelecek doğrulama e-postasını kontrol edin.
If you haven't set up auto-forwarding yet, the verification email will be in your other account.
Otomatik iletmeyi henüz ayarlamadıysanız doğrulama e-postası diğer hesabınıza gelir.

Türkçe' de "verification" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishCheck your phone for the verification code, enter it, and then tap or click Next.
Telefonunuzdan güvenlik kodunu kontrol edip girin ve ardından İleri'ye tıklayın.
EnglishUnder Two-step verification, tap or click Set up two-step verification.
İki aşamalı doğrulama'nın altında İki aşamalı doğrulama ayarla'ya dokunun veya tıklayın.
EnglishDouble-click the Microsoft account you turned on two-step verification for.
İki aşamalı doğrulamayı açtığınız Microsoft hesabına çift tıklayın.
EnglishIf you haven't set up auto-forwarding yet, the verification email will be in your other account.
Otomatik iletmeyi henüz ayarlamadıysanız doğrulama e-postası diğer hesabınıza gelir.
EnglishTwo-step verification will always prompt you for a security code in addition to your password.
İki basamaklı doğrulama her zaman parolanıza ek olarak bir güvenlik kodu girmenizi ister.
EnglishClick Verify next to the email address, and then click Send me verification email.
E‑posta adresinin yanında bulunan Doğrula seçeneğini, ardından Doğrulama e‑postası gönder'i tıklatın.
EnglishCheck your alternate email for the verification code, enter it, and then tap or click Next.
Alternatif e-posta adresinizden güvenlik kodunu kontrol edip girin ve ardından İleri'ye tıklayın.
EnglishLook for a verification email that was forwarded from the other account.
Diğer hesaptan gelecek doğrulama e-postasını kontrol edin.
EnglishWhen you connect to a PC to fetch its files, you might be asked to enter a verification code.
Dosyalarını almak üzere bir bilgisayara bağlandığınızda, bir doğrulama kodu girmeniz istenebilir.
EnglishIf you've turned on two-step verification for your Microsoft account, and you're syncing your Outlook.com
Microsoft hesabınız için iki aşamalı doğrulamayı açtıysanız ve Outlook.com
EnglishOn the Help us protect your account page, tap or click Use a different verification option.
Hesabınızı korumamıza yardımcı olun sayfasında Farklı bir doğrulama seçeneği kullan'a dokunun veya tıklayın.
EnglishFor more info about signing in to specific devices, see App passwords and two-step verification.
Belirli cihazlara kaydolma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama parolaları ve iki aşamalı doğrulama.
EnglishYou're asked for a credit card as a verification of identity or for personal info that doesn't seem necessary.
Kimlik onayı için sizden kredi kartınız veya gerekli olmayan kişisel bilgileriniz istendiğinde.
EnglishYou are asked for a credit card as a verification of identity or for personal information that does not seem necessary.
Kimlik onayı için sizden kredi kartınız veya gerekli olmayan kişisel bilgileriniz istendiğinde.
EnglishTwo-step verification uses two ways to verify your identity whenever you sign in to your Microsoft account:
İki aşamalı doğrulama, Microsoft hesabınızda her oturum açtığınızda kimliğinizi doğrulamak için iki yöntem kullanır:
EnglishIf you turn on two-step verification, you'll see an extra page every time you sign in on a device that isn't trusted.
İki aşamalı doğrulamayı açtığınızda güvenilmeyen bir cihazda her oturum açışınızda fazladan bir sayfa görürsünüz.
EnglishDownload the verification tool to determine your PC’s compatibility with generic AMD mobility drivers (Windows 7, 32-bit)
Bilgisayarınızın genel AMD mobil sürücüleriyle uyumlu olup olmadığını belirlemek için doğrulama aracını indirin (Windows 7, 32 bit)
EnglishDownload the verification tool to determine your PC’s compatibility with generic AMD mobility drivers (Windows 7, 64-bit)
Bilgisayarınızın genel AMD mobil sürücüleriyle uyumlu olup olmadığını belirlemek için doğrulama aracını indirin (Windows 7, 64 bit)
EnglishIf the site is not a secure site (HTTPS), clear the Require server verification (https:) for all sites in this zone check box.
Site güvenilir bir site (HTTPS) değilse, Bu bölgedeki tüm sitelerden (https:) sunucu doğrulaması iste onay kutusunu temizleyin.
EnglishIf the actual verification does not meet minimum policy requirements, then you have three available authentication options:
Doğrulama somut olarak en düşük ilke gereklerini karşılamıyorsa, o zaman kullanabileceğiniz üç tane kimlik doğrulama seçeneği vardır:

"verification" için eşanlamlılar (İngilizce):

verification