"to vary" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to vary" Türkçe çeviri

EN

to vary [varied|varied] {fiil}

volume_up

Türkçe' de "to vary" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe symptoms of problems with video and audio filters vary in Windows Movie Maker.
Windows Movie Maker'da video ve ses filtreleri sorunlarının belirtileri değişebilir.
EnglishProduct functionality and graphics may vary based on your system configuration.
Ürün işlevselliği ve grafikler, sistem yapılandırmanıza göre değişebilir.
EnglishThe number of buttons and how they are situated may vary depending on the mouse model.
Düğme sayısı ve nasıl konumlandırıldıkları, farenin modeline bağlı olarak değişebilir.
EnglishProcedures for updating the BIOS vary depending on the manufacturer.
BIOS'un güncelleştirilmesine yönelik yordamlar üreticiye göre farklılık gösterir.
EnglishThe settings you see will vary depending on the camera you're using.
Gördüğünüz ayarlar, kullanmakta olduğunuz kameraya bağlı olarak farklılık gösterir.
EnglishDepending on what type of network you use, these settings might vary.
Kullandığınız ağ tipine bağlı olarak, bu ayarlar değişiklik gösterebilir.
EnglishPrices shown are estimated retail prices; actual price may vary.
Gösterilen fiyatlar tahmini satış fiyatlarıdır; asıl fiyat farklılık gösterebilir.
EnglishDepending on what type of network you use, these settings might vary from person to person.
Kullandığınız ağ tipine bağlı olarak, bu ayarlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.
EnglishThe symbol that indicates the Show Favorites key may vary depending on your keyboard model.
Sık Kullanılanları Göster tuşunu belirten sembol, klavyenizin modeline göre değişebilir.
EnglishThe options listed in this wizard vary depending on the key selected.
Bu sihirbazda listelenen seçenekler, seçilen tuşa bağlı olarak değişir.
EnglishMethods for making a device discoverable can vary widely from one type of device to the next.
Aygıtı bulunabilir duruma geçirme yöntemleri aygıt türüne göre oldukça değişik olabilir.
EnglishThe steps for doing this vary depending on the BIOS manufacturer.
Bunu yapmak için gerekli adımlar BIOS üreticisine bağlı olarak değişir.
EnglishTechnical specs, including variations in color, vary by retailer and by country or region.
Renk çeşitleri dahil tüm teknik özellikler, üreticiye ve ülkeye ya da bölgeye göre değişebilir.
EnglishMethods for making a device discoverable can vary widely depending on the device.
Bir aygıtı bulunabilir yapmaya yönelik yöntemler aygıta bağlı olarak geniş ölçüde çeşitlilik gösterebilir.
EnglishThe available stores might vary based on your location.
Kullanılabilir mağazalara, bulunduğunuz yere bağlı olarak değişiklik gösterir.
EnglishSetup webpages for routers vary by manufacturer and model.
Yönlendiricilerin ayar web sayfaları üreticiye ve modele göre değişir.
EnglishThese steps may vary, depending on what e‑mail program or web-based service you are using:
Bu adımlar, kullandığınız e-posta programına veya web tabanlı hizmete bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
EnglishAccessing the BIOS can vary depending on your PC manufacturer.
BIOS erişimi, bilgisayar üreticinize bağlı olarak değişir.
EnglishAvailable features vary depending on the headset model.
Sunulan özellikler, kulaklık modeline bağlı olarak değişmektedir.
EnglishDepending on the devices you have, these steps can vary.
Sahip olduğunuz aygıtlara bağlı olarak bu adımlar değişebilir.