EN

various {sıfat}

volume_up
various (ayrıca: assorted, diverse, several)
TV tuners from various manufacturers are available for purchase today.
Günümüzde çeşitli üreticilerden TV tarayıcıları satın alınabilir.
Some computer processors also provide hardware-based DEP under various names.
Bazı bilgisayar işlemcileri, çeşitli adlar altında donanım tabanlı DEP de sunar.
Access various tools for changing settings in Windows.
Windows'da çeşitli araçlara erişerek ayarları değiştirin.

Türkçe' de "various" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSome computer processors also provide hardware-based DEP under various names.
Bazı bilgisayar işlemcileri, çeşitli adlar altında donanım tabanlı DEP de sunar.
EnglishThe following tables show the various keyboard shortcuts for Windows Media Center.
Aşağıdaki tablolar, Windows Media Center'daki çeşitli klavye kısayollarını gösterir.
EnglishThe following table shows the various mouse playback controls.
Aşağıdaki tabloda çeşitli fare kayıttan yürütme denetimleri gösterilmektedir.
EnglishThe following table shows the various examples of search words and how they are used.
Aşağıdaki tabloda arama kelimelerinin çeşitli örnekleri ve nasıl kullanıldıkları gösterilmektedir.
EnglishThe restored files will be in the various folders based on where they were located originally.
Geri yüklenen dosyalar, başlangıçta bulundukları yere göre çeşitli klasörlerde olacaktır.
EnglishTV tuners from various manufacturers are available for purchase today.
Günümüzde çeşitli üreticilerden TV tarayıcıları satın alınabilir.
EnglishThe table shows which apps and services are compatible with various versions of Windows.
Bu tablo, hangi uygulama ve hizmetlerin çeşitli Windows sürümleriyle uyumlu olduğunu göstermektedir.
EnglishYou can use Control Panel to access various tools for changing settings in Windows.
Windows ayarlarını değiştirmeyle ilgili farklı araçlara erişmek için Denetim Masası'nı kullanabilirsiniz.
EnglishYou can cycle through the various visualizations using the left and right arrow keys on the keyboard.
Klavyedeki sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak çeşitli görsel öğeler arasında gezinebilirsiniz.
EnglishThe following table describes what will happen to various settings when you reset Internet Explorer.
Aşağıdaki tabloda, Internet Explorer'ı sıfırladığınızda çeşitli ayarlara ne olacağı açıklanmaktadır.
EnglishThe following table describes what will happen to various settings when you reset Internet Explorer.
Aşağıdaki tabloda, Internet Explorer'ı sıfırladığınızda çeşitli ayarlara ne olacağı açıklanmaktadır.
EnglishThe Advanced tab contains settings for various Internet Explorer options, organized by category.
Gelişmiş sekmesi, kategorilere göre düzenlenmiş çeşitli Internet Explorer seçeneklerinin ayarlarını içerir.
EnglishThe base score is not an average of the various subscores.
Temel puan çeşitli alt puanların bir ortalaması değildir.
EnglishFor more information about the various types of cookies, see Cookies: frequently asked questions.
Çeşitli tanımlama bilgisi türleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.Tanımlama Bilgileri: sık sorulan sorular.
EnglishAccess various tools for changing settings in Windows.
Windows'da çeşitli araçlara erişerek ayarları değiştirin.
EnglishThree advanced tables below the graphs list various details about memory and resource usage.
Grafiklerin altında bulunan ve ileri düzey bilgi içeren üç tabloda, bellek ve kaynak kullanımına ilişkin çeşitli ayrıntılar verilmiştir.
EnglishA library gathers content from various folders.
EnglishBefore joining Microsoft, he was a freelance technical writer for various software companies in the Seattle area.
Microsoft'a katılmadan önce, Seattle bölgesindeki çeşitli yazılım şirketleri için serbest olarak teknik yazılar yazmıştır.
EnglishYou can burn an audio CD from various types of digital audio files including Windows Media Audio (WMA), MP3, or WAV file formats.
Ses CD'sini Windows Media Audio (WMA), MP3 veya WAV dosya biçimleri dahil çeşitli dijital ses dosyası türlerinde yazabilirsiniz.
EnglishBefore, if I wanted to collect photos from our various PCs, I had to go to each PC and copy photos onto my USB stick.
Daha önceleri, çeşitli bilgisayarlardan fotoğraf almam gerektiğinde her bilgisayara gidip fotoğrafları USB flash belleğime kopyalamam gerekiyordu.

"various" için eşanlamlılar (İngilizce):

various