"United States" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"United States" Türkçe çeviri

EN United States
volume_up
{isim}

English (United States), English (United Kingdom), or Russian
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri), İngilizce (Birleşik Krallık) veya Rusça
Russian, English (United States) or English (United Kingdom)
Rusça, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) veya İngilizce (Birleşik Krallık)
English (United States) or English (United Kingdom)
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) veya İngilizce (Birleşik Krallık)

"United States" için eşanlamlılar (İngilizce):

United States

Türkçe de "United States" için benzer çeviriler

to unite fiil
unit isim
Turkish
state isim

Türkçe' de "United States" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe software is subject to United States export laws and regulations.
Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir.
EnglishMy mother immigrated to the United States from Japan when she was 18.
Annem onsekiz yaşındayken Japonya'dan Amerika'ya göç etti.
EnglishIn the United States and Canada, you can use channels 1, 6, and 11.
ABD ve Kanada'da 1., 6. ve 11. kanalları kullanabilirsiniz.
EnglishIn the United States and Canada, you can use channels 1, 6, and 11.
ABD ve Kanada'da 1, 6 ve 11 kanallarını kullanabilirsiniz.
EnglishAdvanced Television Systems Committee (ATSC) is a common digital signal type used in the United States.
Gelişmiş Televizyon Sistemleri Komitesi (ATSC), ABD'de kullanılan yaygın bir dijital sinyal türüdür.
English., registered in the United States and other countries.
Mac, Macintosh ve Mac logosu, Apple Inc. şirketinin ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
EnglishSatellite TV signals are a digital format, although most of the standard televisions in the United States have analog format.
Uydu TV sinyalleri, ABD'deki standart televizyonların çoğu analog biçimde olsa da, dijital biçimdedir.
EnglishSatellite TV signals are a digital format, although most of the standard televisions in the United States have analog format.
ABD'deki standart televizyonların çoğunun analog biçimde olmasına rağmen, uydu TV sinyalleri bir dijital biçimdir.
EnglishUnited States of America
EnglishUnited States of America
EnglishUnited States (English)
English., registered in the United States and other countries.
Mac, Macintosh ve Mac logosu, Apple Inc. şirketinin ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Sağ eliniz dizüstü bilgisayarınızı yüksek vitese geçirecek.
EnglishFor example: in the United States, only digital over-the-air is supported, so you'll need an HDTV-ready TV tuner that supports the ATSC signal type.
Örneğin: ABD'de yalnızca dijital havadan yayın desteklenir, bu nedenle ATSC sinyal türünü destekleyen bir HDTV uyumlu TV tarayıcısı gerekir.
EnglishNational Television System Committee (NTSC) is a signal type that was phased out in the United States as part of the digital TV transition of 2009.
Ulusal Televizyon Sistemleri Komitesi (NTSC), 2009'daki dijital TV geçişinin parçası olarak ABD'de kullanılmamaya başlanan bir sinyal türüdür.
English., registered in the United States and other countries. 1 BlueTrack Technology does not work on clear glass or mirrored surfaces.
Mac, Macintosh ve Mac logosu, Apple Inc. şirketinin ABD’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
EnglishFollow the instructions in the “To set up a digital cable TV signal with a digital cable tuner (United States only)” section in Set up a TV signal in Windows Media Center.
Şu adresteki “Dijital kablo alıcısıyla dijital kablo TV sinyalini ayarlamak için (yalnızca ABD)” bölümüne bakın: Windows Media Center'da TV sinyali ayarlama.
EnglishFor example, if you need to type accented letters in English, it might be easier to use the United States-International keyboard layout instead of the standard U.S. keyboard layout.
Örneğin, İngilizce'de aksanlı harfler yazmanız gerektiğinde, standart A.B.D klavye düzeni yerine A.B.D-Uluslararası klavye düzenini kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.
EnglishOnline purchase is available only in Australia, Belgium, Canada, Germany, France, Italy, Japan, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.
Çevrimiçi satın alım yalnızca şu ülkelerde mevcuttur: Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD.
EnglishAdvanced Television Systems Committee (ATSC) is the group that helped to develop the new digital TV standard for the United States, although Canada, Mexico, and Korea have also adopted this standard.
ATSC (Gelişmiş Televizyon Sistemleri Komitesi), Kanada, Meksika ve Kore'nin de bu standardı benimsemesine rağmen, ABD'de yeni dijital TV standardı geliştirilmesine yardımcı olan bir gruptur.