"uninstall!" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"uninstall!" Türkçe çeviri

EN uninstall!
volume_up

1. IT

uninstall!
Click the screen saver that you want to uninstall, and then click Uninstall.
Kaldırmak istediğiniz ekran koruyucuyu tıklatın ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
In the Uninstall an update dialog box, click Yes to uninstall.
Kaldırmak için, Güncelleştirme kaldır iletişim kutusunda Evet öğesine tıklayın.
Select the program(s) that you want to uninstall, and then click Uninstall.
Kaldırmak istediğiniz programları seçin ve sonra Kaldır'a tıklayın.

Türkçe' de "uninstall!" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the list of installed programs, uninstall any other Internet security programs.
Yüklü programlar listesindeki diğer tüm Internet güvenliği programlarını kaldırın.
EnglishClick the screen saver that you want to uninstall, and then click Uninstall.
Kaldırmak istediğiniz ekran koruyucuyu tıklatın ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
EnglishOnce you've located an app that you want to uninstall, go to the next step.
Kaldırmak istediğiniz bir uygulamayı belirledikten sonra, sıradaki adıma geçin.
EnglishTap or click the screen saver that you want to delete, then tap or click Uninstall.
Silmek istediğiniz ekran koruyucuya ve sonra Kaldır'a dokunun veya tıklatın.
EnglishTap or click a program, and then tap or click Uninstall, Change, or Repair.
Bir programa ve ardından Kaldır, Değiştir veya Onar öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishIn the list of installed updates, select KB 2028560, and then click Uninstall.
Yüklü güncelleştirmelerin listesinde, KB 2028560'ı seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.
EnglishTap or click the screen saver that you want to delete, and then tap or click Uninstall.
Silmek istediğiniz ekran koruyucuya ve sonra Kaldır'a dokunun veya tıklatın.
EnglishYou may uninstall the software and install it on another device for your use.
Yazılımı silebilir ve kullanmak için bir başka aygıta yükleyebilirsiniz.
EnglishUnder Uninstall an update, scroll down to the Microsoft Windows section.
Bir güncelleştirmeyi kaldır seçeneğinin altındaki Microsoft Windows bölümüne gidin.
EnglishTo learn how to uninstall a screen saver, see Delete a screen saver.
Ekran koruyucuyu kaldırma hakkında bilgi almak için bkz. Ekran koruyucuyu silme.
EnglishTap or click a program, then tap or click Uninstall, Change or Repair.
Bir programa ve ardından Kaldır, Değiştir veya Onar öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishClick the screen saver you want to remove, and then click Uninstall.
Kaldırmak istediğiniz ekran koruyucuyu tıklatın ve ardından Kaldır'ı tıklatın.
EnglishClick Uninstall, and then follow the instructions to remove the Extender connection.
Kaldır'ı tıklatın ve ardından Extender bağlantısını kaldırmak üzere yönergeleri uygulayın.
EnglishYou must then uninstall the software, or, alternatively, we may disable it.
Bundan sonra yazılımı kaldırmanız gerekir veya alternatif olarak devre dışı bırakabiliriz.
EnglishLook in this folder—some programs also include an uninstall program that you can use.
Bazı programların kullanabileceğiniz bir kaldırma programı da olduğundan bu klasöre bakın.
EnglishOnce you locate an app you want to uninstall, go to the next step.
Kaldırmak istediğiniz bir uygulamayı belirledikten sonra, sıradaki adıma geçin.
EnglishIf you're running Windows XP, Windows Vista, or Windows 7, you can't uninstall the preview.
Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 kullanıyorsanız ön izlemeyi kaldıramazsınız.
EnglishSelect the program(s) that you want to uninstall, and then click Uninstall.
Kaldırmak istediğiniz programları seçin ve sonra Kaldır'a tıklayın.
EnglishNot all programs use the Change buttons; many only offer Uninstall.
Tüm programlar Değiştir düğmelerini kullanmaz; çoğu yalnızca Kaldır düğmesini sağlar.
EnglishIn the list of installed programs, uninstall any third-party Internet security programs
Yüklü programlar listesindeki tüm üçüncü taraf Internet güvenliği programlarını kaldırın.*