"to turn on" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to turn on" Türkçe çeviri

TR

EN to turn on
volume_up
{fiil}

to turn on (ayrıca: to activate, activate)
To turn a Windows feature on, select the check box next to the feature.
Bir Windows özelliğini etkinleştirmek için, özelliğin yanındaki onay kutusunu seçin.
To turn on InPrivate Browsing, do any of the following:
InPrivate Gözatma'yı etkinleştirmek için, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
Ağ paylaşımını etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

Türkçe de "to turn on" için benzer çeviriler

turn isim
Turkish
on sıfat
Turkish
on zarf
Turkish

Türkçe' de "to turn on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf the guest account is on, click Guest, and then click Turn off the guest account.
Konuk hesabı açıksa, Konuk'u tıklattıktan sonra Konuk hesabını kapat'ı tıklatın.
EnglishTurn off sharing (people logged on to this computer can still access this folder)
Paylaşımı kapat (bu bilgisayara oturum açmış kişiler yine de bu klasöre erişebilir)
EnglishOr, click the appropriate Turn on messages link next to the item on the main page.
Ya da, ana sayfada öğenin yanındaki ilgili İletileri aç bağlantısını tıklatın.
EnglishYou can only turn on Compatibility View in Internet Explorer for the desktop.
Uyumluluk Görünümünü yalnızca masaüstü için Internet Explorer'da açabilirsiniz.
EnglishSelect the Turn on colour inversion checkbox to reverse colours on the screen.
Ekrandaki renkleri tersine çevirmek için Renk tersini aç onay kutusunu işaretleyin.
EnglishFor more info, see Turn sharing on or off.
Ağ paylaşımı kapalı olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşımı açma veya kapatma.
EnglishSelect the Turn on color inversion check box to reverse colors on the screen.
Ekrandaki renkleri tersine çevirmek için Renk tersini aç onay kutusunu işaretleyin.
EnglishInstallation error 0x80070643 or 0x800706d9: You need to turn on Windows Firewall
Yükleme hatası 0x80070643 veya 0x800706d9: Windows Güvenlik Duvarı'nı açmanız gerekir
EnglishYou can turn password protection on or off in the Network and Sharing Center.
Parola korumasını Ağ ve Paylaşım Merkezi'nde açabilir veya kapatabilirsiniz.
EnglishConnect a scanner to your computer by using a USB cable, and then turn on the scanner.
USB kablosuyla tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından tarayıcıyı açın.
EnglishTurn off your computer, disconnect the power, and remove your computer’s cover.
Bilgisayarınızı kapatın, gücü ayırın ve bilgisayarınızın kapağını çıkarın.
EnglishClick Turn on Suggested Sites (it's at the bottom of the Favorites Center).
Önerilen Siteler'i aç öğesini tıklatın (Sık Kullanılanlar Merkezi'nin altındadır).
EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Cihazınızı açın ve Windows doğru sürücüyü bulup yükleyene kadar bekleyin.
EnglishUnder Wireless devices, tap or click the Bluetooth control to turn it on.
Kablosuz cihazlar'ın altında Bluetooth denetimine dokunarak veya tıklatarak açın.
EnglishWhen you turn System Protection back on, new restore points are created.
Sistem Koruması'nı yeniden açtığınızda, yeni geri yükleme noktaları oluşturulur.
EnglishWhen you turn on Active views, you can see more without opening messages.
Etkin görünümleri açtığınızda, iletileri açmadan daha fazla bilgi görebilirsiniz.
EnglishBelow each network location type, click Turn on Windows Firewall, and then click OK.
Her ağ türünün altında Windows Güvenlik Duvarı'nı aç'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishFor more information, see Turn ReadyBoost on or off for a storage device.
Daha fazla bilgi için bkz. Depolama aygıtı için ReadyBoost'u açma veya kapatma.
EnglishTo get started, connect a camera or mobile phone to your computer and turn it on.
Başlamak için, fotoğraf makinesini veya cep telefonunu bilgisayarınıza bağlayın ve açın.
EnglishIf you do want to turn it off, you have to turn it off for each type of message.
Yine de kapatmak isterseniz, her tür ileti için onu kapatmanız gerekir.