"text" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"text" Türkçe çeviri

TR

EN text
volume_up
{isim}

text (ayrıca: bullet text)
volume_up
metin {isim}
Insert a text box into a note, and then enter text into the text box.
Nota bir metin kutusu ekleyin ve sonra da metni bu metin kutusuna girin.
Select all of the text that has the same formatting as the character at the cursor
Metin seçimini önceki metin örüntüsünün başlangıcına taşıma
This option inserts your converted text into a text box in your note.
Bu seçenek dönüştürülen metni notunuzdaki bir metin kutusuna ekler.

"text" için eşanlamlılar (İngilizce):

text

Türkçe' de "text" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPrinters are devices that print text and graphics from your computer onto paper.
Yazıcılar, bilgisayarınızdaki metin ve grafikleri kağıda yazdıran aygıtlardır.
EnglishClick a color in the Color box, and then click in the picture and type your text.
Renk kutusunda bir rengi tıklatın ve ardından resmi tıklatıp, metninizi yazın.
EnglishThis text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Bu metin, TV hizmeti sağlayıcınız tarafından TV sinyaliyle birlikte yayınlanır.
EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Metin kutusunun dışına dokunarak veya klavye simgesini kullanarak klavyeyi kapatın.
EnglishScreen resolution refers to the clarity of the text and images on your screen.
Ekran çözünürlüğü, ekranınız üzerindeki metnin ve görüntülerin netliğiyle ilgilidir.
EnglishType the text you want to appear for the first bullet, and then press ENTER.
İlk madde işareti için görünmesini istediğiniz metni yazın ve sonra ENTER'a basın.
EnglishFor more information, see Make the text on your screen larger or smaller.
Evet. Daha fazla bilgi için, bkz. Ekranınızdaki metni büyütme veya küçültme.
EnglishYou can use handwriting recognition or the touch keyboard to enter text.
Metin girmek için el yazısı tanımayı veya dokunmatik klavyeyi kullanabilirsiniz.
EnglishThis example might look like a text file, but it's actually an executable file.
Bu örnek bir metin dosyası gibi görünmekle birlikte, gerçekte bir yürütülebilir dosyadır.
EnglishThese keys are used for moving around in documents or webpages and editing text.
Bu tuşlar, belgelerde ve web sayfalarında hareket etme ve metin düzenleme için kullanılır.
EnglishCopy and paste or type the following text in the Open box in the Run dialog box:
Çalıştır iletişim kutusundaki Aç kutusuna aşağıdaki metni kopyalayıp yapıştırın veya yazın:
EnglishOn the Enter text for title page, type the text that you want to appear as the title.
Başlık metnini girin sayfasında başlık olarak görüntülenmesini istediğiniz metni yazın.
EnglishSelect more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document
Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme
EnglishTo see the new text size, close all of your apps, and then sign out of Windows.
Yeni metin boyutunu görmek için tüm uygulamalarınızı ve ardından Windows oturumunu kapatın.
EnglishIn the text box on the tab tow, type the word or phrase you want to find on this page.
Sekme satırındaki metin kutusuna sayfada bulmak istediğiniz sözcüğü veya deyimi yazın.
EnglishTo find additional instances of the same text, continue to click Find Next.
Aynı metnin geçtiği diğer yerleri de bulmak için, Sonrakini Bul'u tıklatmaya devam edin.
EnglishIn the Text Services and Input Languages dialog box, on the Settings tab, click Add.
Metin Hizmetleri ve Giriş Dilleri iletişim kutusunda Ayarlar sekmesinde Ekle'yi tıklatın.
EnglishIn the Colors group, click Color 1, and then click a color for the text.
Renkler grubunda, 1. Renk'i tıklatın ve ardından metin rengi için bir rengi tıklatın.
EnglishA file is an item that contains information—for example, text or images or music.
Dosya, bilgi (örneğin, metin, görüntü veya müzik) içeren bir öğedir.
EnglishIt shows up as a jumble of out-of-place menus, images, and text boxes.
Düzensiz, karmakarışık menüler, resimler ve metin kutuları olarak gösterilir.