EN

smart {sıfat}

volume_up
smart (ayrıca: dense, nifty, spiffy, frequently, Thick)
The stylish HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4 looks as impressive as it feels.
Bu şık HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4, kullanımı kadar etkileyici bir görünüme de sahip.
For more information see SmartScreen Filter: frequently asked questions.
Daha fazla bilgi için bkz: SmartScreen Filtresi: sık sorulan sorular.
Here are answers to some common questions about SmartScreen Filter.
Burada, SmartScreen Filtresi ile ilgili sık karşılaşılan soruların yanıtları bulunmaktadır.

Türkçe' de "smart" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe Xbox Games app and Xbox SmartGlass app might not be available in all regions.
Xbox Oyunlar uygulaması ve Xbox SmartGlass uygulaması her bölgede kullanılamayabilir.
EnglishIf the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen Filter will warn you.
Karşıdan yüklediğiniz dosya bu listede yoksa SmartScreen Filtresi sizi uyarır.
EnglishFor more info about SmartScreen, read the Internet Explorer privacy statement.
SmartScreen hakkında daha fazla bilgi için Internet Explorer gizlilik bildirimini okuyun.
EnglishYes, the SmartScreen Filter feature is fully controllable as part of Group Policy.
Evet, SmartScreen Filtresi özelliği Grup İlkesi'nin parçası olarak tümüyle denetlenebilir.
EnglishThe stylish HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4 looks as impressive as it feels.
Bu şık HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4, kullanımı kadar etkileyici bir görünüme de sahip.
EnglishUse of SmartScreen Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
SmartScreen Filtresi'nin kullanımı Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir.
EnglishIf the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen will warn you.
Karşıdan yüklediğiniz dosya bu listede yoksa SmartScreen sizi uyarır.
EnglishMake sure SmartScreen Filter in Internet Explorer 10 is turned on.
Internet Explorer 10 içindeki SmartScreen Filtresinin açık olduğundan emin olun.
EnglishUse of SmartScreen Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
SmartScreen Filtresi'nin kullanımı Microsoft Hizmet Anlaşması'na tabidir.
English SmartScreen Filter helps combat these threats with a set of sophisticated tools:
SmartScreen Filtresi, bir dizi gelişmiş araçla bu tehditlerle mücadele etmeye yardımcı olur:
EnglishIn the Microsoft SmartScreen Filter dialog box, tap or click OK.
‌Microsoft SmartScreen Filtresi iletişim kutusunda Tamam'a dokunun veya tıklatın.
EnglishUsers can elect to ignore SmartScreen Filter warnings and continue navigation.
Kullanıcılar SmartScreen Filtresi uyarılarını yok sayarak gezinmeye devam etmeyi tercih edebilir.
EnglishAccess your email and calendar from your computer, the web, and smart device*
İş arkadaşlarınızla çevrimiçi dosya paylaşın ve birlikte çalışın
EnglishFor more information see SmartScreen Filter: frequently asked questions.
Daha fazla bilgi için bkz: SmartScreen Filtresi: sık sorulan sorular.
EnglishAccess your email and calendar from your computer, the web, and smart device*
İşletmeniz için profesyonel bir web sitesi başlatın ve sürdürün
EnglishNext: Windows Defender and Windows SmartScreen fight viruses and other malware
Sonraki: Windows Defender ve Windows SmartScreen virüslerle ve diğer kötü amaçlı yazılımlarla savaşır
EnglishHere are answers to some common questions about SmartScreen Filter.
Burada, SmartScreen Filtresi ile ilgili sık karşılaşılan soruların yanıtları bulunmaktadır.
EnglishSmartScreen Filter and the Do Not Track header are easily enabled in Internet Explorer 10.
SmartScreen Filtresi ve İzleme üst bilgisi Internet Explorer 10'da kolayca etkinleştirilebilir.
EnglishEnsure SmartScreen Filter in Internet Explorer 10 is turned on.
SmartScreen Filtresinin Internet Explorer 10 açık olduğundan emin olun.
EnglishPop-up blocker, AutoComplete, SmartScreen Filter, and Zoom settings
Açılır pencere engelleyicisi, Otomatik Tamamla, SmartScreen Filtresi ve Yakınlaştırma ayarları

"smart" için eşanlamlılar (İngilizce):

smart