"to shut" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to shut" Türkçe çeviri

EN to shut
volume_up
[shut|shut] {fiil}

To shut down your computer, click the arrow next to the Lock button, and then choose Shut Down.
Bilgisayarınızı kapatmak için, Kilit düğmesinin yanındaki oku tıklatarak Kapat'ı seçin.
Click the Shut down button to turn off your computer.
Bilgisayarınızı kapatmak için Bilgisayarı kapat düğmesini tıklatın.
If you're getting too many social-network birthday reminders and would like to shut them off, go to Add birthdays to your Outlook.com
Sosyal ağda çok fazla sayıda doğum günü anımsatıcısı alıyorsanız ve hepsini kapatmak istiyorsanız, Outlook.com

Türkçe' de "to shut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou need to shut down and then start your PC again for fast start-up to take effect.
Hızlı başlatmanın gerçekleşmesi için bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatmanız gerekir.
EnglishOn the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Shut Down.
Başlat ekranında, Görevler'e gidin, kapat'ı tıklatın ve ardından Bilgisayarı Kapat'ı tıklatın.
EnglishShut down your Windows To Go workspace, remove the drive, and then start your PC.
Windows To Go çalışma alanınızı kapatın, sürücüyü çıkarın ve ardından bilgisayarınızı başlatın.
EnglishNote: Recorded game key sequences are not saved after you log off or shut down your computer.
Not: Kayıtlı oyun tuş dizileri, oturumu veya bilgisayarı kapattıktan sonra saklanmaz.
EnglishIf you recently installed new hardware, shut down your computer and disconnect the hardware.
Kısa süre önce yeni donanım yüklediyseniz bilgisayarınızı kapatın ve donanımı çıkarın.
EnglishBy default, clicking the Shut down button on the Start menu shuts down your computer.
Başlat menüsündeki Bilgisayarı Kapat düğmesini tıklatmak, varsayılan olarak bilgisayarınızı kapatır.
EnglishFor example, when you press the power button, the computer can either do nothing or it can shut down.
Örneğin güç düğmesine bastığınızda bilgisayar hiçbir şey yapmayabilir veya kapanabilir.
EnglishShut down the computer, and then disconnect it from its power source before proceeding with the upgrade.
Yükseltmeyi yapmadan önce, bilgisayarı kapatarak güç kaynağından ayırın.
EnglishIf you receive the message “Your account has been shut down.
SkyDrive hesabınıza erişmeye çalıştığınızda “Hesabınız kapatıldı.
EnglishWhen your PC or tablet is shut down or hibernating, the mouse goes into “Backpack Mode.”
Bilgisayarınız veya tabletiniz kapatıldığında veya hazırda bekletmedeyken, fare “Sırt Çantası” moduna girer.
EnglishThe computer can shut down, sleep, hibernate, or do nothing.
Bilgisayar kapatılabilir, uyku ya da hazırda bekleme moduna geçirilebilir veya hiçbir şey yapılmayabilir.
EnglishTap or click Power, and then tap or click Shut down.
Güç'e ve ardından Bilgisayarı kapat'a dokunun veya tıklayın.
EnglishAt the bottom of the right pane is the Shut down button.
Sağ bölmenin altında Bilgisayarı kapat düğmesi vardır.
EnglishWhen you sign out of Windows, all of the apps you were using are closed, but the PC isn't shut down.
Windows oturumunuzu kapattığınızda kullanmakta olduğunuz tüm uygulamalar kapatılır ancak bilgisayar kapatılmaz.
EnglishClick the Close button to shut down the Control Panel.
Kapat düğmesini tıklatarak Denetim Masası'nı kapatın.
EnglishWhen you change the action of the Shut down button, the name of the button changes to reflect the new action.
Bilgisayarı Kapat düğmesinin eylemini değiştirdiğinizde, düğmenin adı yeni eylemi yansıtacak şekilde değişir.
EnglishTap or click Power, and then tap or click Shut down.
EnglishShut down the computer before connecting the device.
EnglishIf your computer starts successfully, shut down Windows, turn off your computer, and add one hardware accessory.
Bilgisayarınız başarıyla başlarsa, Windows'u kapatın, bilgisayarınızı kapatın ve bir donanım aksesuarını ekleyin.
EnglishShut down the computer before connecting the device.