"setup" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"setup" Türkçe çeviri

TR
TR

EN setup
volume_up
{isim}

setup
Setup requires that you are logged on as a member of the Administrators group.
Kurulum, Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmanızı gerektirir.
If a setup screen appears for the additional controls, follow the instructions on the screen.
Ek denetimler için kurulum ekranı görüntülenirse ekrandaki yönergeleri uygulayın.
During the setup process, you might be asked to install a program called PlayReady.
Kurulum işlemi sırasında, PlayReady adlı bir programı yüklemeniz istenebilir.

"setup" için eşanlamlılar (İngilizce):

setup

Türkçe' de "setup" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDuring this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.
Kurulumun bu bölümünde fareniz çalışmaz, bu nedenle klavyeyi kullanmanız gerekir.
EnglishDuring the setup process, you might be asked to install a program called PlayReady.
Kurulum işlemi sırasında, PlayReady adlı bir programı yüklemeniz istenebilir.
EnglishSetup requires that you are logged on as a member of the Administrators group.
Kurulum, Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmanızı gerektirir.
EnglishAfter Extender Setup has finished, in Windows Media Center, click Finish.
Extender Kurulumu Windows Media Center'da tamamlandıktan sonra Son'u tıklatın.
EnglishIf you want to set up Media Center with more options, choose Custom setup.
Media Center'ı daha fazla seçenekle kurmak istiyorsanız Özel kurulumu seçin.
EnglishTo turn on sleep, restart your computer, and then enter the BIOS setup.
Uyku modunu açmak için bilgisayarınızı yeniden başlatıp BIOS ayarlarına girin.
EnglishOn the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
Başlangıç menüsünde, "BIOS kurulumu", "BIOS ayarları" veya benzer bir seçeneği belirleyin.
EnglishOn the startup menu, select "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
Başlangıç menüsünde, "BIOS ayarını," "BIOS ayarlarını" veya benzer bir seçeneği belirleyin.
EnglishIf a setup screen appears for the additional controls, follow the instructions on the screen.
Ek denetimler için kurulum ekranı görüntülenirse ekrandaki yönergeleri uygulayın.
EnglishIf you're adding a printer, you can try using Advanced printer setup.
Yazıcı ekliyorsanız, Gelişmiş yazıcı kurulumunu kullanmayı deneyebilirsiniz.
EnglishTips for solving setup problems with Windows Media Center Extenders
Windows Media Center Extender'ları ayarlama sorunlarının çözümüyle ilgili ipuçları
EnglishThis will allow you to finish setup, but your copy of Windows 7 won't be activated.
Bu, kurulumu tamamlamanıza izin verecektir, ancak Windows 7 kopyanızı etkinleştirmeyecektir.
EnglishYou can usually choose the location of the folder during the setup process.
Klasörün konumunu genellikle kurulum işlemi sırasında seçebilirsiniz.
EnglishDuring Setup, you may have to restart the computer one or more times.
Ayarlar sırasında, bilgisayarınızı bir ya da daha fazla defa başlatmanız gerekebilir.
EnglishIf WCN is unavailable, and you didn't get a setup CD, you can set up the router manually.
WCN kullanılamıyorsa ve kurulum CD'si almadıysanız, yönlendiriciyi elle kurabilirsiniz.
EnglishCheck the router's documentation for instructions on how to reach the setup webpage.
Ayar web sayfasına nasıl ulaşıldığı hakkında yönergeler için yönlendirici belgelerine bakın.
EnglishIn the Device Setup dialog box, clear the Sync this device automatically check box.
Aygıt Kurulumu iletişim kutusunda, Bu aygıtı otomatik olarak eşitle onay kutusunu temizleyin.
EnglishThis option only appears in the Optional Setup menu if you have a TV tuner hooked up.
Bu seçenek yalnızca bir TV tarayıcısı taktıysanız İsteğe Bağlı Ayarlar menüsünde gösterilir.
EnglishTap the File menu, tap Page Setup, and then do any of the following:
Dosya menüsüne ve Sayfa Yapısı'na dokunun, sonra aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
EnglishAfter setup is complete, Windows XP Mode opens in a separate window.
Kurulum tamamlandıktan sonra, Windows XP Mode ayrı bir pencerede açılır.