"to serve" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to serve" Türkçe çeviri

EN to serve
volume_up
[served|served] {fiil}

Türkçe' de "to serve" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese folders cannot be opened, moved, or deleted; they serve only as a pointer to the new location.
Bu klasörler açılamaz, taşınamaz veya silinemez; yalnızca yeni konumu gösteren bir işaretçi görevini üstlenirler.
EnglishToday, printer manufacturers are increasingly offering inexpensive inkjet and laser printers that are designed to serve as network printers on home networks.
Bugünlerde yazıcı üreticileri, ev ağlarında ağ yazıcısı olarak hizmet vermek üzere tasarlanan daha ucuz inkjet ve lazer yazıcılar sunmaktadır.
EnglishBecause hard disks can hold massive amounts of information, they usually serve as your computer's primary means of storage, holding almost all of your programs and files.
Sabit diskler büyük miktarda bilgiyi tutabildiklerinden, genelde hemen hemen tüm program ve dosyalarınızı tutarak bilgisayarınızın birincil depolama aracı olarak hizmet verirler.