"to refresh" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to refresh" Türkçe çeviri

EN to refresh
volume_up
[refreshed|refreshed] {fiil}

to refresh (ayrıca: to renew, to revamp)
You’ll need it if you want to refresh or reset your PC in the future.
Gelecekte bilgisayarınızı yenilemek veya sıfırlamak isterseniz buna ihtiyacınız olacak.
Your PC might have come with a recovery image that’s used to refresh or reset your PC.
Bilgisayarınız, bilgisayarınızı yenilemek veya sıfırlamak için kullanılan bir kurtarma görüntüsü ile birlikte gelmiş olabilir.
If you need to refresh or restore your PC in the future, see How to restore, refresh and reset your PC.
Sonraki bir tarihte bilgisayarınızı yenilemek veya geri yüklemek isterseniz bkz.

Türkçe' de "to refresh" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishClick the refresh button in the upper right corner of the Family Safety dialog box.
Aile Koruması iletişim kutusunun sağ üst köşesindeki yenile düğmesini tıklatın.
EnglishYou can reduce or eliminate flickering by increasing the screen refresh rate.
Ekran yenileme hızını artırarak titreşimi azaltabilir veya ortadan kaldırabilirsiniz.
EnglishYou can reduce or eliminate flicker by increasing the screen refresh rate.
Ekran yenileme sıklığını artırarak titreşimi azaltabilir veya engelleyebilirsiniz.
EnglishClick the Monitor tab, and then click a refresh rate that's higher than 10 Hz.
Monitör sekmesini tıklatın, ardından 10 Hz'den daha büyük bir yenileme hızı değerini tıklatın.
EnglishUnder Refresh your PC without affecting your files, tap or click Get started.
Dosyalarınızı etkilemeden bilgisayarınızı yenileyin altında, Başlayın'a dokunun veya tıklatın.
EnglishIf you prefer to have Go and Refresh as separate buttons, follow these steps:
Git ve Yenile'nin ayrı düğmelere sahip olmasını tercih ediyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishIf you're having problems with your PC, you can try to restore, refresh or reset it.
Bilgisayarınızda sorun yaşıyorsanız, geri yüklemeyi, yenilemeyi veya sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
EnglishIf you can't see the Windows Security dialogue box, refresh the page.
Windows Güvenliği iletişim kutusunu görmüyorsanız, sayfayı yenileyin.
EnglishTo create a folder for the recovery partition, enter mkdir C:RefreshImage, then press Enter.
Kurtarma bölümü için klasör oluşturmak üzere mkdir C:RefreshImage yazıp Enter tuşuna basın.
EnglishIf you don't see the Windows Security dialog box, refresh the page.
Windows Güvenliği iletişim kutusunu görmüyorsanız, sayfayı yenileyin.
EnglishA refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.
En az 75 hertzlik yenileme hızı genellikle daha az titreşim yaratır.
EnglishThe higher the resolution, the higher your refresh rate should be.
Çözünürlük ne kadar yüksekse, yenileme hızı o kadar yüksek olmalıdır.
EnglishTo create a folder for the recovery partition, enter mkdir C:RefreshImage, and then press Enter.
Kurtarma bölümü için klasör oluşturmak üzere mkdir C:RefreshImage yazıp Enter tuşuna basın.
EnglishAs you complete each item, the list will automatically refresh.
Her bir öğeyi tamamladığınızda, liste otomatik olarak yenilenecektir.
EnglishTo find out more about using PC refresh, see Restore, refresh, or reset your PC.
Bilgisayar yenileme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayarınızı geri yükleyin, yenileyin veya sıfırlayın
EnglishClick the Monitor tab, and then select a new refresh rate.
Monitör sekmesini tıklatın ve ardından yeni bir yenileme hızı seçin.
EnglishIf you prefer to have Stop and Refresh as separate buttons, follow these steps:
Durdur ve Yenile komutlarını ayrı ayrı düğmeler olarak kullanmayı tercih ediyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishIf your storage plan doesn’t appear in SkyDrive, go to the Manage storage page and refresh the page.
Depolama planınız SkyDrive'da görünmüyorsa Depolamayı yönet sayfası'na gidin ve sayfayı yenileyin.
EnglishSee How to restore, refresh or reset your PC for more info.
Bilgisayarınızı geri yükleme, yenileme veya sıfırlama hakkında.
EnglishStarts Windows using your current video driver and using low resolution and refresh rate settings.
Windows'u, geçerli video sürücünüzü ve düşük çözünürlük ve yenileme hızı ayarlarını kullanarak başlatır.