EN

reduce

volume_up

Türkçe' de "reduce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn 1999, the Natural design was shown to reduce pain for people who used it.
1999’da Natural tasarımının, kullanan insanlardaki ağrıyı azalttığı gösterilmiştir.
EnglishThis format can reduce the file size, but ripping might also take longer.
Bu biçim dosya boyutunu azaltabilir, ancak kopyalama işlemi daha uzun sürebilir.
EnglishYou can reduce or eliminate flickering by increasing the screen refresh rate.
Ekran yenileme hızını artırarak titreşimi azaltabilir veya ortadan kaldırabilirsiniz.
EnglishYou can reduce or eliminate flicker by increasing the screen refresh rate.
Ekran yenileme sıklığını artırarak titreşimi azaltabilir veya engelleyebilirsiniz.
EnglishRepeatedly changing and saving the picture can reduce the picture quality.
Resmin tekrar tekrar değiştirilip kaydedilmesi resim kalitesini düşürebilir.
EnglishThis format can reduce the file size, but it might also take longer to rip a track.
Bu biçim dosya boyutunu azaltabilir, bununla birlikte kopyalama işlemi de daha uzun sürebilir.
EnglishWith this format you can reduce the file size, but ripping music might also take longer.
Bu biçimle dosya boyutunu küçültebilirsiniz, ancak müzik kopyalama işlemi daha uzun sürebilir.
EnglishClick Minimize to reduce the Language bar to an icon on the taskbar.
Dil çubuğunu araç çubuğunda bir simge haline getirmek için simge durumuna küçült'ü tıklatın.
EnglishTo reduce the problem, you can disconnect any unused drives.
Sorunu azaltmak için, kullanılmayan sürücülerin bağlantısını kesebilirsiniz.
EnglishHere are some things you can do to reduce connection time.
Bağlantı süresini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyleri burada bulabilirsiniz.
EnglishTo reduce image noise, click Analyze, and then use the Reduce noise slider.
Görüntü parazitini azaltmak için, Çözümle'yi tıklatın ve sonra Paraziti azalt kaydırıcısını kullanın.
EnglishIt can help provide better security by helping to reduce the risk of denial-of-service attacks.
Hizmet reddi saldırıları riskini azaltarak, daha yüksek güvenlik sağlanmasına yardımcı olur.
EnglishTo reduce the volume, slide the Audio volume level slider to the left.
Sesi azaltmak için Ses düzeyi kaydırıcısını sola kaydırın.
EnglishBy using tabbed browsing, you potentially reduce the number of items that are displayed on the taskbar.
Sekmeli gözatma kullanarak görev çubuğunda görüntülenen öğelerin sayısını düşürebilirsiniz.
EnglishTo reduce the transition duration, drag the beginning of the transition towards the end of the timeline.
Geçiş süresini azaltmak için geçişin başlangıcını zaman çizelgesinin sonuna doğru sürükleyin.
EnglishOr, to reduce the number of connections, set the other devices so that they are not discoverable.
Veya, bağlantı sayısını azaltmak için diğer aygıtlarınızı bulunamayacak duruma getirmek üzere ayarlayın.
EnglishUse the extension cable with a desktop to reduce radio interference and improve mouse performance.
Radyo parazitini azaltmak ve fare performansını geliştirmek için, masaüstü ile uzatma kablosu kullanın.
EnglishWould it be possible to reduce our order from...to…
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
EnglishMove the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Video donanımı ivmesini azaltmak veya kapatmak için Donanım ivmesi kaydırıcısını Yok'a doğru kaydırın.
EnglishTo reduce clutter, Windows hides icons in the notification area when you haven't used them in a while.
Dağınıklığı azaltmak için, bir süre kullanmadığınızda, Windows bildirim alanındaki simgeleri gizler.