"to prevent" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to prevent" Türkçe çeviri

EN

to prevent [prevented|prevented] {fiil}

volume_up
You can wipe data from your device to prevent unauthorized access
Yetkisiz erişimi önlemek için aygıtınızdaki verileri silebilirsiniz
To recover your account and prevent it from being hacked again, follow these steps.
Hesabınızı kurtarmak ve tekrar ele geçirilmesini önlemek için şu adımları uygulayın.
To hide the folder and prevent its contents from downloading, click Hide.
Klasörü gizlemek ve içeriğinin karşıdan yüklenmesini önlemek için Gizle'yi tıklatın.
to prevent (ayrıca: to abort)

Türkçe' de "to prevent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

English(A denial of service attack attempts to limit or prevent access to the Internet.)
(Hizmet reddi saldırısı, Internet erişimini sınırlamaya veya engellemeye çalışır.)
EnglishClick the name of the person you want to prevent from using specific programs.
Belirli programları kullanmasını önlemek istediğiniz kişinin adını tıklatın.
EnglishTo recover your account and prevent it from being hacked again, follow these steps.
Hesabınızı kurtarmak ve tekrar ele geçirilmesini önlemek için şu adımları uygulayın.
EnglishPrevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen.
Ekranın kenarına taşındığında pencerelerin otomatik olarak yerleştirilmesini önle.
EnglishHere's how to prevent your computer from entering a power-saving state:
Bilgisayarınızın güç tasarrufu durumuna girmesini şu şekilde engelleyebilirsiniz:
EnglishTo hide the folder and prevent its contents from downloading, click Hide.
Klasörü gizlemek ve içeriğinin karşıdan yüklenmesini önlemek için Gizle'yi tıklatın.
EnglishMicrosoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.
Microsoft çevrimiçi saldırıları önlemeye yardımcı olacak düzenli güncellemeler yayınlar.
EnglishPrevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen.
Ekranın kenarına taşındıklarında pencerelerin otomatik olarak düzenlenmesini engelle.
EnglishYou can prevent children from running apps that you don't want them to use.
Çocukların kullanmalarını istemediğiniz uygulamaları çalıştırmasını engelleyebilirsiniz.
EnglishPrevent your children from playing games you don't want them to play.
Çocuklarınızın oymalarını istemediğiniz oyunları oynamalarını engelleyebilirsiniz.
EnglishDeleting all cookies might prevent some webpages from displaying correctly.
Tanımlama bilgilerinin silinmesi bazı web sayfalarının düzgün görüntülenmesini önleyebilir.
EnglishThere are several problems that can prevent you from creating, joining or using a homegroup.
Ev grubu oluşturmanızı, katılmanızı veya kullanmanızı engelleyen birçok sorun vardır.
EnglishMicrosoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.
Microsoft, çevrimiçi saldırıları önlemeye yardımcı olacak düzenli güncelleştirmeler yayınlar.
EnglishSelect the program that you want to prevent from running, and then click Disable.
Çalışmasını engellemek istediğiniz programı seçin ve sonra Devre Dışı Bırak seçeneğini tıklatın.
EnglishHelp prevent webpage sounds from interfering with your screen reader.
Web sayfası seslerinin ekran okuyucunuzu kesintiye uğratmasını engelleyin.
EnglishTo prevent this from happening, add the sender to the Safe Senders list.
Bunu engellemek için göndereni Güvenli Gönderenler listesine ekleyin.
EnglishSome antivirus software might prevent SP1 from installing, or might slow down the installation.
Bazı virüsten koruma programları SP1 yüklemesini engelleyebilir veya yavaşlatabilir.
EnglishSome antivirus software might prevent SP2 from installing, or might slow down the installation.
Bazı virüsten koruma programları SP2 yüklemesini engelleyebilir veya yavaşlatabilir.
EnglishHaving a regular backup plan and following it can help you prevent loss of your content.
Düzenli bir yedekleme planına sahip olmak ve bunu takip etmek içerik kaybı yaşamanızı önler.
EnglishHow do I prevent my child from seeing certain websites or chatting online?
Çocuğumun bazı web sitelerini görmesini veya çevrimiçi sohbet etmesini nasıl engelleyebilirim?

"prevention" için eşanlamlılar (İngilizce):

prevention
English