"outline" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"outline" Türkçe çeviri

EN outline
volume_up
{isim}

outline (ayrıca: draft, framework, sketch, worksheet)
volume_up
taslak {isim}
outline (ayrıca: framework, mounting, Frame, frames)
outline

"outline" için eşanlamlılar (İngilizce):

outline

Türkçe' de "outline" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the Colors group, click Color 1, and then click a color for the outline.
Renkler grubunda, Renk 1'i tıklatın ve ardından ana hat için bir rengi tıklatın.
EnglishIn the Colors group, click Color 1, and then click a color for the outline.
Renkler grubunda, 1. Renk'i tıklatın ve ardından anahat için bir rengi tıklatın.
EnglishIf the deck runs out, click its outline on the table to reshuffle it.
Deste biterse, yeniden karıştırmak için tabloda destenin anahattını tıklatın.
EnglishTo change the outline size, click Size, and then click a line size (thickness).
Anahat boyutunu değiştirmek için Boyut'u tıklatın ve ardından çizgi boyutunu (kalınlık) tıklatın.
EnglishYour shape will be filled with the current background color, but it will not have any outline.
Şekliniz, geçerli arka plan rengi ile doldurulacak, ancak anahatta sahip olmayacaktır.
EnglishIf you don't want your shape to have an outline, click No outline.
Şeklinizde anahat olmasını istemiyorsanız Anahat yok öğesini tıklatın.
EnglishYour shape will be just an outline, with a transparent interior.
Şekliniz, yalnızca saydam iç kısma sahip olan bir anahat olacaktır.
EnglishIf you don't want your shape to have an outline, click Outline, and then click No outline.
Şeklinizin anahattının olmasını istemiyorsanız, Anahat'ı tıklatın ve ardından Anahat yok'u tıklatın.
EnglishTo change the line style, in the Shapes group, click Outline, and then click a line style.
Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat'ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.
EnglishTo change the outline style, in the Shapes group, click Outline, and then click an outline style.
Anahat stilini değiştirmek için, Şekiller grubunda Anahat'tı ve ardından bir anahat stilini tıklatın.
EnglishThe window's outline expands to fill the screen.
Pencerenin ana hattı ekranı doldurmak üzere genişletilir.
English(Optional) To change the line style, in the Shapes group, click Outline, and then click a line style.
(İsteğe bağlı) Çizgi stilini değiştirmek için Şekiller grubunda Anahat'ı tıklatın ve ardından çizgi stilini tıklatın.
EnglishDrag the title bar of a window to the left or right side of the screen until an outline of the expanded window appears.
Pencerenin başlık çubuğunu genişletilen pencerenin ana hattı görününceye kadar ekranın sol veya sağ tarafına sürükleyin.
EnglishDrag the title bar of a window to the left or right side of the screen until an outline of the expanded window appears.
Genişletilen pencerenin anahattı görüntüleninceye kadar, pencerenin başlık çubuğunu ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin.
Englishassign a level (outline)
Englishassign a level (outline)
EnglishWindows interprets a wavy or curved line as a straight line, so even if you try to draw a wavy line, the outline will appear straight.
Windows dalgalı veya kıvrımlı bir çizgiyi düz çizgi olarak yorumlar, bu nedenle, dalgalı çizgi çizmeyi deneseniz de, anahattı düz görünecektir.