"out of date" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"out of date" Türkçe çeviri

EN out of date
volume_up

This website's security certificate is out of date
Bu Web sitesinin güvenlik sertifikasının tarihi geçmiş

Türkçe de "out of date" için benzer çeviriler

out sıfat
Turkish
date isim
to date fiil
dates isim
Turkish

Türkçe' de "out of date" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf the list of viruses is out of date, your computer is vulnerable to new threats.
Virüs listesi güncel değilse, bilgisayarınız yeni tehditlere karşı açık demektir.
EnglishIf you perform a search while the index is being updated, the results might be out of date.
Dizin güncelleştirilirken bir arama işlemi başlatırsanız, sonuçlar güncel olmayabilir.
EnglishInformation on some websites might be inaccurate, out of date, or incomplete.
Bazı web sitelerindeki bilgiler yanlış, eski veya eksik olabilir.
EnglishYour media usage rights for a file might be out of date.
Bir dosya için medya kullanım haklarınızın süresi bitmiş olabilir.
EnglishThis website's security certificate is out of date
Bu Web sitesinin güvenlik sertifikasının tarihi geçmiş
EnglishThe certificate is out of date, not valid, or has an error. For more information see About certificate errors.
Sertifikanın süresi dolmuş, geçersiz veya bir hata var. Daha fazla bilgi için, bkz. Sertifika hataları hakkında.
EnglishYou can provide new contact info and mark out-of-date email addresses or phone numbers to be deleted.
Yeni iletişim bilgileri sağlayabilir ve güncelliğini yitiren e-posta adreslerini ve telefon numaralarını silinmek üzere işaretleyebilirsiniz.
EnglishTo help protect your computer, Windows Defender will notify you if your definitions are out of date for more than seven days.
Bilgisayarınızın korunmasını sağlamak için, tanımlarınız yedi günden daha eskiyse Windows Defender bunu size bildirir.
EnglishRun Windows Update to correct problems by replacing out-of-date files, updating drivers, and fixing vulnerabilities.
Eski dosyaları değiştirerek, sürücüleri güncelleyerek ve güvenlik açıklarını gidererek sorunları düzeltmek için Windows Update uygulamasını çalıştırın.
EnglishThe Guide is out of date.
EnglishPrinter problems sometimes stem from out-of-date driver software, and can be solved by installing, or reinstalling, the latest driver.
Yazıcı sorunları bazen güncelliğini yitirmiş yazıcı yazılımından kaynaklanır ve en son sürücü yüklenerek veya yeniden yüklenerek çözülebilir.
EnglishIf all your alternate contact info is out of date, choose I don't have these any more from the drop-down list, and then tap or click Next.
Alternatif iletişim bilgileriniz güncelliğini yitirmişse açılır listeden Artık bunları kullanmıyorum'u seçin ve İleri'ye dokunun ya da tıklayın.
EnglishIncompatible or out-of-date add-ons might cause Internet Explorer to run slowly, crash, or prevent sites from displaying correctly.
Uyumsuz veya eskimiş eklentiler Internet Explorer'ın yavaş çalışmasına, kilitlenmesine neden olabilir ya da sitelerin doğru şekilde gösterilmesini engelleyebilir.