"menu" için İngilizce-Türkçe çeviri


Şunu mu demek istedin menü
EN

"menu" Türkçe çeviri

EN menu
volume_up
{isim}

menu
volume_up
menü {isim}
For example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:
Örneğin, Paint menü çubuğundan "Görüntü" tıklatıldığında Görüntü menüsü gösterilir.
It's called a menu because it provides a list of choices, just as a restaurant menu does.
Lokanta menüsüne benzer şekilde liste seçenekleri sunduğundan menü olarak adlandırılmaktadır.
If the Tools menu isn't visible, you'll need to show the menu bar.
Araçlar menüsü görünmüyorsa, menü çubuğunu göstermelisiniz.
menu (ayrıca: card, map)
volume_up
kart {isim}
menu
volume_up
mönü {isim}
menu

"menu" için eşanlamlılar (İngilizce):

menu

Türkçe' de "menu" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the upper-left corner, open the File menu, click Options, and then click Mail.
Sol üst köşede, Dosya menüsünü açıp Seçenekler'i ve ardından Mail'i tıklatın.
EnglishClick the Recording tab, and then click the desired drive from the drive menu.
Kayıt sekmesini tıklatın ve ardından sürücü menüsünden istediğiniz sürücüyü tıklatın.
EnglishThe Switch User option does not appear on the Start menu in Windows Vista Starter.
Windows Vista Starter'daki Başlat menüsünde Kullanıcı Değiştir seçeneği gösterilemez.
EnglishFor example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:
Örneğin, Paint menü çubuğundan "Görüntü" tıklatıldığında Görüntü menüsü gösterilir.
EnglishAfter a program is installed, it appears in your Start menu in the All Programs list.
Programı yükledikten sonra, Başlat menünüzün Tüm Programlar listesinde gösterilir.
EnglishAll Programs on the Start menu is now a single list of folders and programs.
Başlat menüsündeki Tüm Programlar, artık klasörler ve programlar için tek listedir.
EnglishStartup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.
Başlangıç Onarma Sistem Kurtarma Seçenekleri menüsündeki kurtarma araçlarından biridir.
EnglishClicking one of the program icons starts the program, and the Start menu closes.
Program simgelerinden biri tıklatıldığında program başlatılır ve Başlat menüsü kapanır.
EnglishPress the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.
EnglishTap or click the View menu, tap or click Sort by, and then tap or click Size.
Görünüm menüsüne, Sıralama ölçütü'ne ve ardından Boyut öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishThe quickest way to locate programs is to use the Start menu's new Search box.
Programları bulmanın en hızlı yolu Başlat menüsündeki yeni Arama kutusunu kullanmaktır.
EnglishWhen you create a file, such as a report, you can save it by using the File menu.
Rapor gibi bir dosya oluşturduğunuzda, Dosya menüsünü kullanarak bunu kaydedebilirsiniz.
EnglishWhen the Start menu opens, drag the file to the location where you want to add it.
Başlat menüsü açıldığında, dosyayı eklemek istediğiniz konuma sürükleyin.
EnglishClick the File menu in the program you are using, and then click Save As.
Kullandığınız programda Dosya menüsünü tıklatın, ardından Farklı Kaydet'i tıklatın.
EnglishOnce you're logged on, the Start menu displays your account name and picture.
Oturum açtıktan sonra, Başlat menüsü hesap adınızı ve resmini görüntüler.
EnglishFor more specific instructions, click View Help on the game's Help menu.
Daha özel yönergeler için, oyunun Yardım menüsünden Yardımı Görüntüle'yi tıklatın.
EnglishClick the Action menu, point to All Tasks, and then click Request New Certificate.
Eylem menüsünü tıklatın, Tüm Görevler’e gidin, ardından Yeni Sertifika İste’yi tıklatın.
EnglishTo change the account you use with SkyDrive, choose Sign Out from the menu bar.
SkyDrive ile kullandığınız hesabı değiştirmek için menü çubuğundan Oturumu Kapat'ı seçin.
EnglishClick the Message menu, point to Junk e‑mail, and then do one of the following:
İleti menüsünü tıklatın, Önemsiz e‑posta'nın üzerine giderek aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishYou can find the Start menu by clicking the Start button on the taskbar.
Görev çubuğu üzerindeki Başlat düğmesini tıklatarak Başlat menüsünü bulabilirsiniz.