"malware" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"malware" Türkçe çeviri

EN malware
volume_up
{isim}

malware (ayrıca: malicious software)
volume_up
zararlı yazılım {isim}
There is always a small risk that a downloaded file will contain a virus or malware (malicious software) that can damage your computer.
Karşıdan yüklenen dosyanın bilgisayarınıza zarar verebilecek bir virüs veya zararlı yazılım (kötü amaçlı yazılım) içermesi gibi küçük bir risk her zaman vardır.

Türkçe' de "malware" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAlso, MAPS may collect the IP addresses that the potential malware files connect to.
Ayrıca MAPS, olası kötü amaçlı yazılım dosyalarıyla ilişkili IP adreslerini toplayabilir.
EnglishEnhanced Protected Mode makes it harder for malware to run in Internet Explorer.
Gelişmiş Korumalı Mod, kötü amaçlı yazılımların Internet Explorer içerisinde çalışmasını zorlaştırır.
EnglishNext: Windows Defender and Windows SmartScreen fight viruses and other malware
Sonraki: Windows Defender ve Windows SmartScreen virüslerle ve diğer kötü amaçlı yazılımlarla savaşır
Englishtakes action on malware (as part of its automatic remediation) upon detection;
algılanan kötü yazılımlara bir eylem gerçekleştirildiğinde (otomatik düzeltmenin bir parçası olarak);
EnglishFirst, run your anti-malware application to identify the virus by name.
Öncelikle, virüsü adıyla belirlemek için kötü amaçlı yazılımdan koruma uygulamanızı çalıştırın.
EnglishThis can help protect the remote PC from hackers and malware.
Bu özellik uzak bilgisayarı korsanlardan ve kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yardımcı olur.
EnglishIt’s important to clear your PC of viruses or malware before you change your password.
Parolanızı değiştirmeden önce bilgisayarınızı virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan temizlemeniz önemlidir.
EnglishSome drives might make your PC vulnerable to viruses and other malware.
Bazı sürücüler bilgisayarınızı virüslere ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız hale getirebilir.
EnglishBe sure your computer is virus-free and malware-free.
Bilgisayarınızda virüs ve kötü amaçlı yazılım olmadığından emin olun.
EnglishIt offers three ways to help protect your PC from malware and other potentially unwanted software:
Bilgisayarınızın kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer istenmeyen yazılımlardan korunması için üç yol sunar:
EnglishSmartScreen Filter also helps identify potentially malicious websites and known malware.
SmartScreen Filtresi kötü amaçlı olabilecek Web sitelerini ve bilinen kötü amaçlı yazılımları belirlemeye yardımcı olur.
EnglishSmartScreen Filter can also help protect you from downloading or installing malware (malicious software).
SmartScreen Filtresi kötü amaçlı yazılımları karşıdan yüklemenizi ve kurmanızı önlemeye de yardımcı olabilir.
EnglishAnti-malware protection—to help prevent potentially harmful software from infiltrating your computer.
Kötü amaçlı yazılımlardan koruma—zarar verebilecek yazılımların bilgisayarınıza sızmasını önlemeye yardımcı olur.
EnglishThese updates can help prevent viruses and other malware attacks by closing possible security holes.
Bu güncellemeler, olası güvenlik açıklarını kapatarak virüs ve diğer kötü amaçlı yazılım saldırılarını önlemeye yardımcı olur.
EnglishSpyware and other malware protection.
Casus yazılım ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan korunma.
EnglishUse an anti-malware application.
Kötü amaçlı yazılımdan koruma uygulaması kullanın.
EnglishMicrosoft Update is essential to providing you with the latest malware threat definition updates for the product.
Microsoft Update, ürün için size en yeni kötü amaçlı yazılım tehdit tanımlarının sağlanması konusunda temel sorumluluk sahibidir.
EnglishIt scans for viruses, spyware and other malware trying to get into your email, operating system or files.
E-postanıza, işletim sisteminize veya dosyalarınıza bulaşmaya çalışan virüsleri, casus yazılımları ve diğer kötü amaçlı yazılımları tarar.
EnglishMicrosoft Update is essential for providing you with the latest malware threat definition updates for the product.
Microsoft Update, ürün için size en yeni kötü amaçlı yazılım tehdit tanımlarının sağlanması konusunda temel sorumluluk sahibidir.
EnglishInstall Microsoft Security Essentials or another antivirus and anti-malware program, and keep it up to date.
Microsoft Security Essentials'ı veya başka bir virüsten koruma ve kötü amaçlı yazılım önleme programı yükleyin ve programı güncel tutun.