"less" için İngilizce-Türkçe çeviri


"little" için sonuçlar "less" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"less" Türkçe çeviri

EN little
volume_up
{isim}

little
Features all twelve signs, and also includes twinkly little alert sounds.
Tüm on iki burcu ve küçük uyarı seslerini de içerir.
Find files that are less than or earlier than a certain value, such as less than 4 MB.
Belirli bir değerden küçük (örneğin, 4 MB'den küçük) dosyalar bulunur.
If you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.
OneNote not defteri eklediyseniz, her bölümünün 1 GB'tan küçük olmasına dikkat edin.

"little" için eşanlamlılar (İngilizce):

little

Türkçe' de "less" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.
OneNote not defteri eklediyseniz, her bölümünün 1 GB'tan küçük olmasına dikkat edin.
EnglishThe difference is that you can also enter searches using a less formal method.
Farkı, daha formel bir yöntem kullanarak da aramalar girebilmenizdir.
EnglishAdding an application to the list of allowed applications (less risky).
Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).
EnglishFind files that are less than or earlier than a certain value, such as less than 4 MB.
Belirli bir değerden küçük (örneğin, 4 MB'den küçük) dosyalar bulunur.
EnglishThe Arc Keyboard is just over a foot long and less than an inch thick.
Arc Klavye, sadece bir fit uzunluğundadır ve bir inçten daha incedir.
EnglishYour Bluetooth device might be less secure if you use a short passkey.
Kısa bir geçiş anahtarı kullanırsanız, Bluetooth aygıtınız daha az güvenliğe sahip olabilir.
EnglishA refresh rate of at least 75 hertz generally produces less flicker.
En az 75 hertzlik yenileme hızı genellikle daha az titreşim yaratır.
EnglishIn Windows 7, UAC is now less intrusive and more flexible.
Windows 7'de UAC artık daha az duraklamaya neden olmaktadır ve daha esnektir.
EnglishFirmware upgrades can be implemented and managed in much less time and with limited effort.
Aygıt yazılımı güncellemeleri çok daha kısa sürede ve az çabayla uygulanabilir ve yönetilebilir.
EnglishSome file types are less safe because they can carry viruses.
Bazı dosya türleri virüs taşıyabildikleri için daha az güvenilirdir.
EnglishFor example, you can choose not to stream music with explicit lyrics or pictures rated three stars or less.
Akışları alan her bilgisayar veya cihaz için farklı kurallar oluşturmanız da mümkün.
EnglishNo AC power needed, while the single fan design consumes less power.
AC gücü gerekmez, tekli fan tasarımı daha az enerji tüketir.
EnglishWait until the device is less busy, and then try again.
Aygıt daha az meşgul olana kadar bekleyin ve daha sonra tekrar deneyin.
EnglishAdd an app to the list of allowed apps (less risky).
Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).
EnglishInstall a 32-bit version of Windows 7 on a computer running a 64-bit version of Windows Vista (less common).
64 bit Windows 7 sürümü çalıştıran bir bilgisayara 64 bit Windows Vista sürümü yükleme.
EnglishThen wait until it expires and select a plan with less storage.
Daha sonra bekleyip daha az depolama sunulan bir plan seçin.
EnglishZip or resize the file so that it's less than 2 GB and try again.
Dosyayı sıkıştırarak veya yeniden boyutlandırarak 2 GB'tan küçük olmasını sağlayın ve yeniden deneyin.
EnglishBe confident knowing you can carry less and do more.
Daha az taşıyıp daha fazlasını yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.
EnglishYou can zip (compress) a file so that it takes up less space.
Bir dosyayı daha az alan kaplaması için sıkıştırabilirsiniz.
EnglishIt's best to keep computer names short (fifteen characters or less) and easily recognizable.
Bilgisayar adlarının kısa (15 karakter veya daha az) ve kolay hatırlanan adlar olması her zaman daha iyidir.