EN

to know [knew|known] {fiil}

volume_up
to know (ayrıca: to know how, to aware)
There is no way to know if it was altered for malicious purposes.
Kötü amaçlı olarak değiştirilip değiştirilmediğini bilmek mümkün değildir.
If you want to know, you can check with the manufacturer or with the store selling the computer.
Bilmek istiyorsanız, üreticiye veya bilgisayarı satan mağazaya danışabilirsiniz.
It's helpful to know what to look for when purchasing a PC.
Bilgisayar satın alırken nelere dikkat edileceğini bilmek faydalıdır.

Türkçe' de "knowing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSomeone could use this information to access your router without you knowing it.
Sizin bilginiz olmadan başka kişiler yönlendiricinize erişmek için bu bilgileri kullanabilir.
EnglishThe security of knowing your e‑mail is stored on a remote server if something happens to your computer.
Bilgisayarınıza bir şey olursa, e‑postanızı tanıma güvenliği uzak sunucuya depolanır.
EnglishBe confident knowing you can carry less and do more.
Daha az taşıyıp daha fazlasını yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.
EnglishCan I get malicious software without knowing it?
Kötü amaçlı yazılımları fark etmeden bilgisayara alabilir miyim?
EnglishKnowing how you want to use the burned disc will help you determine which option is right for you.
Yazılan diski nasıl kullanmak istediğinizi bilirseniz, sizin için en uygun seçeneği de kolayca belirleyebilirsiniz.
EnglishIf you're logged on as an administrator, programs can make changes to your computer without you knowing about it.
Yönetici olarak oturum açtıysanız, programlar bilginiz olmadan bilgisayarınızda değişiklik yapabilir.
EnglishIf a program stops responding, knowing which process is associated with the program can help you troubleshoot problems.
Bir program yanıt vermiyorsa, o programla ilişkili olan işlemi bilmek sorunu gidermenize yardımcı olabilir.
EnglishBy knowing the website you are connecting to, the other party might have a pretty good idea what you are doing on that site.
Bağlandığınız web sitesini öğrenen diğer taraf, ilgili sitede ne yaptığınıza dair bir fikir edinebilir.
EnglishKnowing how to find and organize your files and folders is essential for using your computer successfully.
Dosyalarınızı ve klasörlerinizi nasıl bulacağınızı ve düzenleyeceğinizi bilmek bilgisayarınızı başarılı bir şekilde kullanmanın temel öğesidir.
EnglishKnowing key dates in this lifecycle helps you make informed decisions about when to upgrade or make other changes to your software.
Bu yaşam döngüsündeki önemli tarihleri bilmek, yazılımınızı yükseltirken veya değiştirirken bilinçli kararlar vermenize yardım eder.
EnglishWith SmartScreen Filter, you can browse with more confidence knowing you have better protection if you're targeted by one of these types of attacks.
SmartScreen Filtresi ile, bu tür saldırılardan birine hedef olursanız daha iyi korunduğunuzu bilerek daha güvenli göz atabilirsiniz.
EnglishKnowing when to trust a website depends in part on who publishes the website, what information they want, and what you want from the site.
Bir web sitesine ne zaman güvenileceğini bilmek, web sitesinin yayımcısına, web sitesinin hangi bilgileri istediğine ve sizin siteden beklentilerinize bağlıdır.
EnglishYou can send a link to people without knowing their Microsoft accounts, even if they'll need to sign in to view or edit what you shared.
Paylaşımınızı görebilmek veya düzenleyebilmek için oturum açmaları gerekse bile kişilerin Microsoft hesaplarını bilmenize gerek kalmadan onlara bağlantı gönderebilirsiniz.
EnglishKnowing when to trust a website depends in part on who publishes the website, what info they might want from you, and what you want from the site.
Bir web sitesine ne zaman güvenileceğini bilmek, web sitesinin yayımcısına, web sitesinin sizden hangi bilgileri isteyebileceğine ve sizin siteden beklentilerinize bağlıdır.
EnglishThe power and reliability of Intel 3rd Generation Processing will give you a feeling of confidence and value, knowing you have a superior system that is built to last.
Intel 3. Nesil İşlemcinin gücü ve güvenilirliği size dayanıklılık için geliştirilmiş üstün bir sisteme sahip olduğunuzun bilincinde bir güven ve değer hissi verecek.
EnglishInternet Explorer 8 includes Smartscreen Filter, so you can browse with more confidence knowing you have a greater chance of being protected when you are targeted by one of these attacks.
Internet Explorer 8 Smartscreen Filtresi içerir, böylece bu tür saldırılardan birine hedef olduğunuzda daha güçlü bir koruma altında olduğunuzu bilerek daha güvenli göz atabilirsiniz.