"to join" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to join" Türkçe çeviri

EN to join
volume_up
[joined|joined] {fiil}

Türkçe' de "to join" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAfter someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
Ağınızdaki biri ev grubu oluşturduktan sonraki adım buna katılmaktır.
EnglishThe printer will be listed in Devices and Printers as soon as you join the homegroup.
Ev grubuna bağlandığınızda yazıcı Aygıtlar ve Yazıcılar'da listelenir.
EnglishBy default, remote control isn't allowed when you join a new network.
Varsayılan olarak, yeni ağa bağlandığınızda uzaktan kumandaya izin verilmez.
EnglishThe easiest way to share files on a home network is to create or join a homegroup.
Ev ağında dosya paylaşmanın en kolay yolu, bir ev grubu oluşturmak veya ev grubuna katılmaktır.
EnglishComputers that belong to a domain can join a homegroup, but they can't share files.
Etki alanına dahil olan bilgisayarlar bir ev grubuna katılabilirler, ancak dosya paylaşamazlar.
EnglishTap or click Create or enter the homegroup password, then tap or click Join.
Oluştur'a dokunarak veya tıklatarak ev grubu şifresini girin ve Katıl'a dokunun veya tıklatın.
EnglishIf a homegroup already exists on your home network, you can join it.
Ev ağınızda önceden var olan bir ev grubu varsa, gruba katılabilirsiniz.
EnglishYou can choose to join the Microsoft SpyNet community with either a basic or advanced membership.
Temel veya gelişmiş üyelikle Microsoft SpyNet topluluğuna katılmayı seçebilirsiniz.
EnglishIf your computer belongs to a domain, you can join a homegroup but you can't create one.
Bilgisayarınız bir etki alanına aitse, ev grubuna bağlanabilir ancak ev grubu oluşturamazsınız.
EnglishYou can join an existing workgroup on a network or create a new one.
Ağda varolan bir çalışma grubuna katılabilir veya yeni bir çalışma grubu oluşturabilirsiniz.
EnglishTo join a homegroup, follow these steps on the PC that you want to add to the homegroup:
Ev grubuna katılmak için ev grubuna eklemek istediğiniz bilgisayarda şu adımları uygulamalısınız:
EnglishHomeGroup creation (you can join an existing HomeGroup but you can't create a new one)
Ev Grubu oluşturma (var olan bir Ev Grubuna katılabilirsiniz, ancak yeni bir tane oluşturamazsınız)
EnglishUse the join gesture to remove a space between two words.
İki sözcük arasındaki boşluğu kaldırmak için birleştirme hareketini kullanın.
EnglishIf your PC belongs to a domain, you can join a homegroup but you can't create one.
Bilgisayarınız bir etki alanına aitse, ev grubuna katılabilirsiniz, ancak yeni bir tane oluşturamazsınız.
EnglishPCs running Windows RT or Windows 8 can't join a domain.
Windows RT veya Windows 8 çalıştıran bilgisayarlar etki alanına katılamazlar.
EnglishWhen you join a homegroup, all user accounts on your computer become members of the homegroup.
Ev grubuna katıldığınızda, bilgisayarınızdaki tüm kullanıcı hesapları ev grubunun üyesi olur.
EnglishAfter you create or join a homegroup, you can select the libraries that you want to share.
Ev grubu oluşturduktan ya da katıldıktan sonra paylaşmak istediğiniz kitaplıkları seçebilirsiniz.
EnglishJoin the Angry Birds on an epic adventure in a galaxy far, far away.
Değerli taşları eşleştirmenin yeni yollarını deneyin ve eğlenin.
EnglishSee Join or create a workgroup.
Tüm bilgisayarların aynı çalışma grubunda olduğundan emin olun. Bkz. Çalışma grubuna katılma veya oluşturma.
EnglishPCs running Windows RT or Windows 8 can't join a domain.
Windows RT veya Windows 8 ile çalışan kişisel bilgisayarlar etki alanına katılamazlar.