"to increase" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to increase" Türkçe çeviri

EN to increase
volume_up
[increased|increased] {fiil}

to increase (ayrıca: to augment)
In this case, you would want to increase the number of default screen shots.
Bu durumda, varsayılan ekran görüntüsü sayısını artırmak isteyeceksinizdir.
Would it be possible to increase our order from…to…
a artırmak mümkün olur muydu acaba?
To increase the volume, slide the Audio volume level slider to the right.
Sesi artırmak için Ses düzeyi kaydırıcısını sağa kaydırın.

"crease" için eşanlamlılar (İngilizce):

crease

Türkçe' de "to increase" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou can increase your disk space by deleting temporary files from Internet Explorer.
Geçici dosyaları Internet Explorer'dan silerek disk alanınızı artırabilirsiniz.
EnglishFrom the keyboard you can increase or decrease the zoom value in 10% increments.
Yakınlaştırma değerini klavyeden %10'luk oranlarla yükseltebilir veya düşürebilirsiniz.
EnglishClick the button that displays the time, increase or decrease it, and then click OK.
Süreyi görüntüleyen düğmeyi tıklatın, artırın veya azaltın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
EnglishMaximizes screen brightness and might increase PC performance.
Ekran parlaklığını en yüksek düzeye çıkarır ve bilgisayarın performansını artırabilir.
EnglishMaximises screen brightness and might increase PC performance.
Ekran parlaklığını en yüksek düzeye çıkarır ve bilgisayarın performansını artırabilir.
EnglishThis format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Bu biçim en iyi ses kalitesini verirken dosya boyutu artar.
EnglishDisabling antivirus or antispyware software might increase your security risk.
Virüsten koruma veya casus yazılım önleme yazılımını devre dışı bırakmak güvenlik riskini arttırabilir.
EnglishWhen you increase the DPI, you are increasing the screen resolution.
DPI değerini artırdığınızda ekran çözünürlüğünü de artırırsınız.
EnglishThe numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
EnglishYou can increase Touch Mouse’s response to your movements.
Touch Mouse farenin hareketlerinize tepkisini artırabilirsiniz.
EnglishWhile the default is 25 screens, you can increase or decrease the number of screen shots.
Varsayılan 25 ekran görüntüsü olmakla birlikte, ekran görüntülerinin sayısını artırabilir veya azaltabilirsiniz.
EnglishThis format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Windows Media Audio Kayıpsız. Bu biçim en iyi ses kalitesini sağlar. Dosya boyutu artabilir.
EnglishClick the button that displays the time, and then increase it.
Süreyi görüntüleyen düğmeyi tıklatın ve artırın.
EnglishYou can increase or decrease the junk e‑mail protection level based on how much junk e‑mail you receive.
Önemsiz e‑posta koruması düzeyini aldığınız önemsiz e‑posta miktarına göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.
EnglishIncrease the paging file (virtual memory) size
Disk belleği dosyasının (sanal bellek) boyutunu arttırın
EnglishIf a lack of RAM is slowing your computer, you might be tempted to increase virtual memory to compensate.
RAM azlığından dolayı bilgisayarınız yavaşlıyorsa, oluşan açığı karşılamak için sanal belleği arttırmanız gerekebilir.
EnglishYou can increase or decrease the font size on a webpage to make it more legible in Internet Explorer.
Bir web sayfasındaki yazı tipi boyutunu artırarak veya azaltarak Internet Explorer'ta daha okunaklı hale getirebilirsiniz.
EnglishWhen adjusting the brightness, increase or decrease the brightness until you can distinguish the shirt from the suit in the picture.
Parlaklığı ayarlarken, resimdeki elbiseden gömlek kayboluncaya kadar parlaklığı artırın veya azaltın.
EnglishIf that's not enough time, increase this setting.
EnglishIf you receive warnings that your virtual memory is low, you'll need to increase the minimum size of your paging file.
Sanal belleğinizin azaldığına ilişkin uyarılar alırsanız, disk belleği dosyası boyutunun alt sınırını artırmanız gerekir.