"Full Name" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Full Name" Türkçe çeviri

EN Full Name
volume_up

Türkçe de "Full Name" için benzer çeviriler

full isim
Turkish
full sıfat
Turkish
full
full edat
Turkish
name isim
Turkish

Türkçe' de "Full Name" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe full PC name is listed under Computer name, domain and workgroup settings.
Tam bilgisayar adı; Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayaları altında yazılıdır.
EnglishWhen you want to connect to a remote PC, you'll need to know the full name of that PC.
Uzak bir bilgisayara bağlanmak istediğinizde o bilgisayarın tam adını bilmeniz gerekir.
EnglishThe full computer name is listed under Computer name, domain, and workgroup settings.
Tam bilgisayar adı; Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayaları altında yazılıdır.
EnglishTo find the full computer name of the remote computer, follow these steps on the remote computer:
Uzak bilgisayarın tam bilgisayar adını öğrenmek için uzak bilgisayarda aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishOn the Internet, webpages typically are addressed through a full domain name, such as www.microsoft.com.
Internet'te, web sayfaları genellikle bir tam etki alanı adı aracılığıyla adreslendirilir, örneğin www.microsoft.com.
EnglishUnder Computer name, domain, and workgroup settings, you can find your computer name, and its full computer name if your computer is on a domain.
Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında, bilgisayarınızın adını ve bilgisayarınız bir etki alanındaysa tam bilgisayar adını bulabilirsiniz.
EnglishUnder Computer name, domain, and workgroup settings, you can find your computer's name, and its full computer name if your computer is on a domain.
Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları altında bilgisayarınızın adını ve bilgisayarınız bir etki alanında ise tam bilgisayar adını bulabilirsiniz.