"email" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"email" Türkçe çeviri

EN email
volume_up
{isim}

email (ayrıca: e-mail)
In the Email Address box, enter the email address for your Microsoft account.
E-posta Adresi kutusuna Microsoft hesabınızın e-posta adresini girin.
Sending a photo email with Windows Live Mail is as simple as sending a regular email.
Windows Live Mail ile fotoğraflı e-posta göndermek normal e-posta göndermek kadar basit.
Some email providers restrict the size of files you can send in email.
Bazı e-posta sağlayıcıları e-posta içinde gönderilebilecek dosyaların boyutunu sınırlı tutar.
E‑mail (short for electronic mail) is a fast and convenient way to communicate with others.
E‑mail (elektronik posta'nın kısaltması), diğer kişilerle iletişim kurmanın en hızlı ve kullanışlı yoludur.
elektronik posta mektupları oluşturmak
elektronik posta mektupları oluşturmak
email
volume_up
eposta {isim}
In the Email Address box, enter the email address for your Microsoft account.
E-posta Adresi kutusuna Microsoft hesabınızın e-posta adresini girin.
Sending a photo email with Windows Live Mail is as simple as sending a regular email.
Windows Live Mail ile fotoğraflı e-posta göndermek normal e-posta göndermek kadar basit.
Some email providers restrict the size of files you can send in email.
Bazı e-posta sağlayıcıları e-posta içinde gönderilebilecek dosyaların boyutunu sınırlı tutar.

"email" için eşanlamlılar (İngilizce):

email

Türkçe' de "email" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOutlook might not recognize your Facebook or Twitter account from your email alone.
Outlook tek başına e-postanızdan Facebook veya Twitter hesabınızı tanımayabilir.
EnglishOn the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.
Microsoft hesabı oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
EnglishProvides email, calendaring, contacts, and archiving with 25GB of mailbox storage
E-posta, takvim işlevleri, kişiler ve 25 GB posta kutusu deposuyla arşivleme sağlar
EnglishMany e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.
Birçok e‑posta sağlayıcısı e‑posta iletisi eklerinde dosya boyutu sınırı uygular.
EnglishWindows Mail allows you to send and receive messages from multiple e‑mail accounts.
Windows Mail, çok sayıda e‑posta hesabından ileti almanızı ve göndermenizi sağlar.
EnglishThe contact will be converted and then attached to an e‑mail message in Windows Mail.
Kişi dönüştürülür ve daha sonra Windows Posta'da bir e‑posta iletisine eklenir.
EnglishIn Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.
1. adımda Kime veya Bilgi satırı'nı seçip diğer hesabınızın e-posta adresini girin.
EnglishOn the Name and E‑mail tab, click the contact picture and then do one of the following:
Ad ve E‑posta sekmesinde, kişi resmini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishIf you prefer, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
İsterseniz, resim dosyalarını açık bir e‑posta iletisine doğrudan sürükleyebilirsiniz.
EnglishManually copy and paste the link displayed on this screen into an e‑mail message.
Bu ekranda görüntülenen bağlantıyı el ile bir e‑posta iletisine kopyalayıp yapıştırın.
EnglishYou can send an e‑mail message or participate in a newsgroup without using the web.
Web kullanmadan e‑posta iletisi gönderebilir veya bir haber grubuna katılabilirsiniz.
EnglishClick the To box and enter the email address for someone you want to share with.
Kime kutusuna tıklayıp takviminizi paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın.
EnglishYou can have one or more alternate email addresses associated with your account.
Hesabınızla ilişkili bir veya birden çok alternatif e-posta adresine sahip olabilirsiniz.
EnglishSend a link to your movie in an email to family and friends so they won’t miss it.
Ailenize ve arkadaşlarınıza kaçırmamaları için e-posta ile filminize bağlantı yollayın.
EnglishWindows allows you to store multiple e‑mail addresses for your contacts.
Windows, kişileriniz için birden çok e‑posta adresi depolamanıza olanak sağlar.
EnglishAny message you send needs an e‑mail address for the person you're sending it to.
Göndereceğiniz her iletide, e‑postayı gönderdiğiniz kişinin e-posta adresi bulunmalıdır.
EnglishMost worms begin as e‑mail attachments that infect a computer when they're opened.
Solucanların çoğu açıldıklarında bilgisayarı etkileyen e‑posta ekleri olarak başlarlar.
EnglishTo set up your e‑mail account, you will need to provide the following information:
E‑posta hesabınızı ayarlamak için aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekir:
EnglishIt can take up to 24 hours for TrueSwitch to copy all of your old email.
TrueSwitch'in eski e-postalarınızın tamamını kopyalaması 24 saat kadar sürebilir.
EnglishIf you want, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
İsterseniz, resim dosyalarını doğrudan açık bir e-posta iletisine sürükleyebilirsiniz.