"draw" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"draw" Türkçe çeviri

TR
TR

"draw dönüştürücü" İngilizce çeviri

TR

draw dönüştürücü

volume_up
draw dönüştürücü

Türkçe' de "draw" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can adjust the draw options and scoring system, or set other game options.
Çizim seçeneklerini ve skor sistemini veya diğer oyun seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
EnglishTo draw a vertical line, press and hold the Shift key and draw up or down.
Dikey çizgi çizmek için Shift tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı çizin.
EnglishTo draw a line using the background color, right-click while you drag the pointer.
Arka plan rengini kullanarak bir çizgi çizmek için, işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın.
EnglishTo draw a rectangle, drag the pointer diagonally in the direction you want.
Dikdörtgen çizmek için, imleci çapraz olarak istediğiniz yönde sürükleyin.
EnglishTo draw, drag the pointer across the drawing area and make a squiggly line.
Çizim yapmak için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyerek dalgalı bir çizgi oluşturun.
EnglishFor example, if you want to draw a picture, you need to use a drawing or painting program.
Örneğin, bir resim çizmek isterseniz çizim ya da boyama programına gerek duyarsınız.
EnglishDraw cards from the bottom of each column and move them in the following ways:
Sütunların en altından kart çekin ve aşağıdaki şekillerde taşıyın:
EnglishDraw any shape around an object with your finger, mouse, or tablet pen.
Parmağınız, fareniz veya tablet kaleminizle bir nesnenin etrafında herhangi bir şekil çizin.
EnglishPaint is a program used to draw, color, and edit pictures.
Paint, resim çizmek, renklendirmek ve düzenlemek için kullanılan bir programdır.
EnglishIf you draw a line in Paint that you don't want, undo your line right away and it vanishes.
Paint'te istemediğiniz bir çizgi çizerseniz, çizginizi hemen geri alırsınız ve çizgi kaybolur.
EnglishTo draw a line that uses the Color 2 (background) color, right-click while you drag the pointer.
2. Renk'i (arka plan) kullanan bir çizgi çizmek için işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın.
EnglishTo draw a horizontal line, press and hold the Shift key as you draw from one side to the other.
Yatay çizgi çizmek için bir taraftan diğer tarafa çizgi çizerken Shift tuşunu basılı tutun.
EnglishTo draw a polygon, drag the pointer to draw a straight line.
Bir çokgen çizmek için, düz bir çizgi çizmek üzere işaretçiyi sürükleyin.
EnglishComputer games, 2‑D graphics packages, and Windows system features all use DirectDraw.
Bilgisayar oyunları, 2‑D grafik paketleri ve Windows sistem özelliklerinin tümü DirectDraw'ı kullanır.
EnglishUse Rounded Rectangle to draw rectangular shapes with rounded edges.
Yuvarlatılmış köşeleri olan dikdörtgen şekiller çizmek için Yuvarlatılmış Dikdörtgen'i kullanın.
EnglishYou can use the line tool to draw a straight line, for example.
Örneğin, çizgi aracını düz bir çizgi çizmek için kullanabilirsiniz.
EnglishYou can use Paint to draw different types of ready-made shapes.
Farklı hazır şekil türlerini çizmek için Paint'i kullanabilirsiniz.
EnglishTo draw a circle, hold down SHIFT while dragging.
Bir daire çizmek için, işaretçiyi sürüklerken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
EnglishUse the Pencil to draw thin, freeform lines or curves.
İnce, serbest biçimli çizgiler veya eğriler çizmek için Kalem'i kullanın.
EnglishTo draw a square, hold down SHIFT while dragging.
Bir kare çizmek için, işaretçiyi sürüklerken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.