"to convert" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to convert" Türkçe çeviri

EN to convert
volume_up
[converted|converted] {fiil}

to convert (ayrıca: to transform, to transmute)
Draw a loop around the handwriting that you want to convert.
Dönüştürmek istediğiniz el yazısının çevresine bir daire çizin.
Type the name of the volume you want to convert, and then press Enter.
Dönüştürmek istediğiniz birimin adını yazın ve ardından Enter tuşuna basın.
However, you might have pictures (or drawings) that you want to convert and save as a different type of picture file.
Ancak, dönüştürmek ve farklı bir resim dosyası türü olarak kaydetmek istediğiniz resimleriniz (ya da çizimleriniz) olabilir.

"convert" için eşanlamlılar (İngilizce):

convert

Türkçe' de "to convert" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishType the name of the volume you want to convert, and then press Enter.
Dönüştürmek istediğiniz birimin adını yazın ve ardından Enter tuşuna basın.
EnglishThe DV camera will convert the video from the analog source into digital video.
DV kamera analog kaynaktaki videoyu dijital videoya dönüştürür.
EnglishYou can also convert your contacts to other formats by exporting them.
Ayrıca, Kişilerinizi vererek de başka biçimlere dönüştürebilirsiniz.
EnglishIf you see a message asking whether to convert the contact attachment to vCard, click No.
Kişi ekinin vCard'a dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini soran bir ileti görürseniz, Hayır'ı tıklatın.
EnglishJournal can't convert ink that was written with the highlighter tool.
Journal, vurgulayıcı aracıyla yazılmış mürekkebi dönüştüremez.
English(If the device is connected, the Player will convert and sync the files.)
(Aygıt bağlıysa, Player dosyaları dönüştürür ve eşitler.)
EnglishConvert your file system to use the NTFS file system, which does not have a file size limit.
Dosya sisteminizi, dosya boyutu sınırı olmayan NTFS dosya sistemini kullanacak biçimde dönüştürün.
EnglishTap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.
Eylemler menüsüne ve ardından El Yazısını Metne Dönüştür'e dokunun.
EnglishAfter you convert a partition to NTFS, you cannot convert it back.
Bir bölümü NTFS'ye dönüştürdükten sonra geri dönüştüremezsiniz.
EnglishWith the optional keyboard, you can quickly convert your tablet into a laptop.
İsteğe bağlı olarak kullanılan klavyesi sayesinde, tabletinizi hemen bir dizüstü bilgisayara dönüştürebilirsiniz.
EnglishIf you select pictures, flags, or text boxes along with your drawing, Journal can't convert the shape.
Çiziminizle birlikte resim, bayrak veya metin kutuları seçerseniz Journal şekli dönüştüremez.
EnglishFor more information about NTFS, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Sabit diski veya bölümü NTFS biçimine dönüştürme
EnglishDraw a loop around the handwriting that you want to convert.
Dönüştürmek istediğiniz el yazısının çevresine bir daire çizin.
EnglishConvert your file system to use the NTFS file system.
Dosya sisteminizi NTFS dosya sistemini kullanacak şekilde dönüştürün.
EnglishJust draw the shape and then convert it to the shape that you want.
Şekli çizip istediğiniz şekle dönüştürmeniz yeterlidir.
EnglishThey can also convert your handwriting into typed text.
Ayrıca, el yazınızı yazılı metne dönüştürürler.
EnglishConvert a hard disk or partition to FAT32 format
Bir sabit diski veya bölümü FAT32 biçimine dönüştürme
EnglishWindows Media Player will automatically convert your movie to a format that will work on your portable media device.
Windows Media Player filminizi otomatik olarak taşınabilir medya aygıtında çalışacak bir biçime dönüştürür.
EnglishTo learn more, see Convert a volume to NTFS format.
NTFS dosya sistemi 4GB'den daha büyük dosyaları destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Birimi NTFS biçimine dönüştürme.
EnglishConvert a hard disk or partition to NTFS format
Sabit diski veya bölümü NTFS biçimine dönüştürme